Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Pắc Lạn - Cửa khẩu bình Nghi

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:22

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU PẮC LẠN - CỬA KHẨU BÌNH NGHI

 

 

1. Quyết định phê duyệt: 568/QĐ-UBND ngày 03/4/2007

2. Vị trí khu quy hoạch: Khu Pắc Lạn -  cửa Khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Phía Đông giáp sông Kỳ cùng.

- Phía Tây giáp đồi đất.

- Phía Nam từ đầu làng Pắc Lạn giáp ruộng và vườn.

- Phía Bắc giáp chân đồi đất.

3. Quy hoạch sử dụng đất: 11,6 (HA)

- Chủ đầu tư: Sở Xây  dựng Lạng Sơn.

* Tính chất đô thị:

- Là thị trấn Cửa  Khẩu Quốc gia.

- Là khu kinh tế Cửa Khẩu tỉnh Lạng Sơn.

- Là vị trí có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng.

* Trong đó:

     - Đất giao thông :                                                0.52 (HA)  

     - Đất công trình công cộng:                

- Đât cơ quan CK:                                             

- Đất nông nghiệp:                                           3.1388 (HA)

- Đất lâm nghiệp:                                               3.066 (HA)

- Đất chưa sử dụng:                                          1.7858 (HA)

- Đất công trình công cộng:   

- Đất cây xanh khuôn viên:

- Đất quân đội:                                                   0.357 (HA)

- Đất XD kè bờ sông,HTKT:                             1.587 (HA)

- Đất ở:            

- Đất cây xanh phòng hộ:  

- Đất bản Pắc Lạn:                                            1.1454 (HA)          

4. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Trục không gian:

- Là trục Bắc - Nam có chỉ giới đường đỏ 19,5m, mặt cắt ngang (4.5 + 10.5 + 4.5) là trục chính của khu đô thị cửa khẩu nối của khu chức năng trong khu dự án và cũng là trục điểm nhấn kiến trúc quan trọng trong đô thị.

- Trục Đông – Tây là trục phát triển không gian đô thị trong tương lai và là trục chính với khu htương mại. Chỉ giới đường đỏ 13.5m, mặt cắt ngang (3.0 + 7.5 + 3.0)    

* Đường chính:

     - Tổng mặt bằng lưới giao thông, các hướng tuyến chủ yếu thiết kế mới.

     - Cao độ khống chế được lấy dựa vào cao độ hiện có của trục đường hiện có và các công trình hiện trạng.

* Kết cấu mặt đường ( Sử dụng kết cấu mặt đường cứng BTXM)

* Hệ thống giao thông nội bộ có 3 loại mặt cắt ngang điển hình;

- Loại chỉ giới đường  đỏ 19,5m (4.50 +2 x 5.25 + 4.50)m

- Loại chỉ giới đường đỏ 13,5m (3.0 + 3.75 + 3.0)m

- Loại chỉ gới đường đỏ 9,75m (3.0 + 3.75 + 3.0)m

- Giao thông tĩnh: Bãi đổ xe (kết cấu mặt như kết cấu áo đường): P1= 2862.50m2 ; P2=993.50m2.

* Hệ thống nước sạch và điện được cấp theo quy hoạch của dự án

5. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

- Dựa trên cơ sở quy hoạch không gian kiến trúc, cao độ các trục đường hiện trạng, đường làm trục xương sống cho khu vực và trục đường chính để thu thoát nước theo quy hoạch.

6. Phân công trách nhiệm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm cân đối để bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm theo thứ tự ưu tiên để sớm tạo ra bộ mặt kiến trúc khu Cửa Khẩu. Tăng cường côngtác xã hội hoá các nguồn vốn, thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng vào khu kinh tế Cửa Khẩu.

- Giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng phối hợp UBND huyện Tràng Định, tổ chức công bố công khai, quy hoạch chi tiết xây dựng bằng các hình thức phù hợp, trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong khu quy hoạch biết, tham gia giám sát xây dựng các công trình theo quy hoạch.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn