Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma giai đoạn 2007 - 2020

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:22

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT

CỬA KHẨU CHI MA GIAI ĐOẠN 2007-2020

 

1. Quyết định phê duyệt: 2122/QĐ-UBND ngày 08/10/2008

2. Vị trí khu quy hoạch: Khu vực cửa Khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Phía Đông Bắc giáp đường biên giới Việt – Trung (Mốc 44)

- Phía Tây Nam giáp suối khu Km 3 đường Lộc Bình – Chi Ma.

- Phía Tây Nam và Tây Bắc giới hạn hai dẫy núi.

3. Quy hoạch sử dụng đất: 1.200.000m2

* Trong đó:

     - Đất giao thông :                                            363.640 m2  

     - Đất công trình công cộng, DVTM:               177.421m2

- Đât cơ quan quản lý hành chính QLCK:         80.750m2

- Đất biệt thự, chung cư công nhân:                 57.399 m2

- Đất công nghiệp, kho tàng:                            41.677 m2

- Đất tái địn cư:                                                 24.106 m2

- Đất ở nhà liền kề:                                           89.300 m2    

- Đất ở nhà vườn:                                              71.695 m2

- Đất HTKT, khu sử lý nước bẩn:                       9.000 m2

- Đất ao, hồ, mặt nước:                                      15.500 m2

- Đất cây xanh, công viên, cảnh quan:             133.885 m2

- Đất lâm nghiệp, cây xanh phòng hộ:              111.787 m2

- Đất y tế giáo dục:                                            26.840 m2

4. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Đường chính:

+ Cải tạo, mở rộng, nắn tuyến giao thông đối ngoại đoạn từ Km 3 Chi Ma-Lộc Bình đến tram kiểm soát liên hợp (nền 9.0m, mặt 7.0m) lên 34,2m; mặt cắt ngang: 6 + 9 +2,4 + 9 + 6.

+ Trong khu I tổ chức thêm một số tuyến giao thông nội bộ nối các khu chức năng, chỉ giới đường đỏ 17; mặt cắt ngang: 4,5 + 8 + 4,5.

+ Các tuyến mới có chỉ giới đường đỏ 17, mặt cắt ngang: 4.5 + 68+ 4.5 và đường dân cư 9.75m; mặt cắt ngang: 3 + 3 + 7.5 + 3; tuyến dân cư hiện trạng ( Khu tái định cư) 14m; mặt.cắt ngang: 3 + 8 + 3

+ Măt đường bê tông .

* Hệ thống nước sạch và điện được cấp theo quy hoạch của dự án.

5. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

- Dựa trên cơ sở quy hoạch không gian kiến trúc, cao độ các trục đường hiện trạng, đường làm trục xương sống cho khu vực và trục đường chính để thu thoát nước theo quy hoạch.

6. Phân công trách nhiệm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các dự án, công trình theo quy hoạch và thứ tự ưu tiên để thu hút nguồn vốn các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tới đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời xác định những danh mục công trình phải đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, xác định thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư hằng năm cho khu vực quy hoạch.

- Ban quản lý Đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn chủ trì cùng phối hợp với Sở Xây dựng , UBND huyện Lộc Bình, công bố công khai, xác định mốc giới quy hoạch xây dựng ngoài thực địa để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong khu quy hoạch biết tham gia bảo vệ mốc giới và giám sát xây dựng các công trình theo quy hoạch.

-  UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp Luật.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn