Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Tân Thanh

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:22

 

 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CỬA KHẨU TÂN THANH

 

1. Quyết định phê duyệt: 1662/QĐ-UBND ngày 16/11/2006

2. Vị trí khu quy hoạch: Khu vực cửa Khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy hoạch sử dụng đất: 78,03 (HA); Đất hiện trạng: 45,33 (HA)

* Trong đó: Khu I: 36,298 (HA); Khu II: 41,7375 (HA)

            - Đất giao thông nội thị:                     26,97 (HA)

            - Đất giao thông tĩnh:                         5,903 (HA)

- Đât thương mại dịch vụ :                 11,42 (HA)

- Đất cơ quan quản lý cửa khẩu:       4,5875 (HA)

- Đất công nghiệp, kho tàng:               6,564 (HA)

- Đất trường học, nhà trẻ:                    1,212 (HA)

- Đất văn hoá, tín ngưỡng:                   0,532 (HA)

- Đất công trình y tế:                             0,555(HA)

- Đất ở CB Cửa khẩu, làng văn hoá:  13,528 (HA)

- Đất quân đội:                                    2,06 ( HA)

- Đất cây xanh, công viên, TDTT:       4,695 (HA)

4. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Đường chính:

+ Chỉ giới đường đỏ 17 m. Tạo đường 1 chiều giảm lưu lượng xe ra, vào khu vực cửa khẩu.Thay đổi các tuyến các trục đường nội thị và đường khu ở phù hợp với khu chức năng;

+ Các tuyến đường khu vực có chỉ giới đường đỏ 17 mặt cắt ngang: 4,5 + 8 + 4,5

+ Các tuyến nội bộ có chỉ giới đường đỏ 12, mặt cắt ngang: 3 + 6 + 3.

+ Đường khu vực khu ở 9,75m, mặt cắt ngang: 3 + 3,75 + 3 .

+ Bến xe phía Đông trạm kiểm soát số 2 là nơi đón, trả khách, xe không có nhiệm vụ vào khu vực I và các bãi xe khác phục cho công trình thương mại, công cộng.

* Hệ thống nước sạch và điện được cấp theo quy hoạch của dự án.

5. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

- Dựa trên cơ sở quy hoạch không gian kiến trúc, cao độ các trục đường hiện trạng, đường làm trục xương sống cho khu vực và trục đường chính để thu thoát nước theo quy hoạch.

6. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư dự án phối hợp với Sở Xây dựng ,  UBND huyện Văn Lãng, tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh.

- Sở  Xây dựng, UBND huyện Văn Lãng, các ngành.có liên quan của tỉnh có trách nhiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn