Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đồng Bành

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:21

QUY HOẠCH TỔNG THỂ MẶT BẰNG

CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG BÀNH

 

 

1. Quyết định phê duyệt: 1359/QĐ-UBND ngày 8/8/2007

2. Vị trí khu quy hoạch:

- Thuộc Khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

- Khu công nghiệp Đồng Bành nằm dọc 2 bên bờ sông Thương, thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng.

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp quốc lộ 1A.

- Phía Nam và Tây Nam giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

- Phía Tây giáp thôn Hang Đỏ, xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng.

- Phía Đông giáp sông Thương.

3. Quy hoạch sử dụng đất:                           321,76 (HA)

* Trong đó: 

        - Đất giao thông:                                                 4,6468 (HA)

- Đất xây dựng trung tâm điều hành-dịch vụ  :     3,946 (HA)

- Đất công nghiệp:                                               200,62 (HA)

- Đất đầu mối kỹ thuật:                                      36,1028 (HA)

- Đất cây xanh:                                                  39,2633 ( HA)

- Đất mặt nước:                                                  25,3511 (HA)

- Đất di tích:                                                       0,04561 (HA)

- Đất kè bờ sông, suối:                                       11,7829 (HA)

4. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Đường chính: Hệ thống giao thông bố trí đảm bảo sự liên hệ thuận lợi giữa các nhà máy, xí nghiệp, liên hệ mạng giao thông bên ngoài an toàn hợp lý.

+ Mặt cắt ngang đường; Tuyến đường nối khu công nghiệp với Quốc lộ 1A và đường cao tốc Hà Nội - Đồng Đăng được thiết kế theo mặt cắt I-I; Chỉ giới đường đỏ 54m, phần xe chạy: 10,5 x 2 = 21m; Dãi phân cách 3m; hè đường: 15 x 2 = 30m.

+ Tuyến đường từ trục chính nối vào đường vành đai thiết kế theo mặt cắt II-II; Chỉ giới đường đỏ: 39m; Phần xe chạy: 15,0m; Hè đường: 12 x 2m = 24m;

+ Tuyến đường khu vực nối giữa xí nghiệp và đường vào Ga sông Hoá, đường vành đai thiết kế theo mặt cắt III – III; Chỉ giới đường đỏ: 34,5m; Phần xe chạy: 10,5m; Hè đường: 12 x 2m = 24m.

+ Tuyến đường công vụ dọc theo bờ sông thiết kế theo mặt cắt IV – IV; Chỉ giới đường đỏ: 3m; Phần xe chạy 3m;

+ Công trình trên tuyến đường giao thông trong khu vực quy hoạch sẽ xây dựng 3 cầu vượt sông Thương bê tông cốt thép dự ứng lực giản đơn:

+ Cầu số 1: 5 nhịp 21m; khổ cầu: 1 + 7,5 + 1

+ Cầu số 2: Dùng cầu đôi 4 nhịp 21m; khổ cầu: 1 + 7,5 = 1

+ Cầu số 3: 5 nhịp 21m; khổ cầu: 1 + 7,5 + 1

* Hệ thống nước sạch và điện được cấp theo quy hoạch của dự án.

5. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

 

- Dựa trên cơ sở quy hoạch không gian kiến trúc, cao độ các trục đường hiện trạng, đường làm trục xương sống cho khu vực và trục đường chính để thu thoát nước theo quy hoạch.

6. Phân công trách nhiệm:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng bằng các hình thức phù hợp, trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị và nhân dân và nhân dân trong khu vực quy hoạch biết, thực hiện  tham gia giám sát việc xây dựng các công trình theo quy hoạch; Chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao và quản lý theo đúng hồ sơ quy hoạch đã duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm cân đối để bố trí vốn đầu tư xây. Tăng cường công tác xã hội hoá các nguồn vốn,  thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Đồng Bành

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn