Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:19

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN

GIAI ĐOẠN 2007 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

 

1.Quyết định số: 2525/QĐND ngày 31/12/2007

       - Chủ đầu tư: Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lạng Sơn.

2. Quy hoạch phát triển Bưu chính:

       - Quan điểm phát triển: Phổ cập đa dạng dịch vụ đến các bưu cục, đại lý, điểm bưu điện văn hoá xã, mở rộng mạng lưới để đưa dịch vụ đến gần hơn với khách hàng.

       - Mục tiêu phát triển: Đưa điểm cung cấp dịch vụ bưu chính tới tất cả các thôn, bản cụm thôn, các khu công nghiệp, điểm du lịch, khu dân cư, khu chung cư, giảm bán kính phục vụ bình quân của 01 điểm cung cấp dịch vụ là 2km, phát triển dịch vụ mới như: dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, các đại lý cho viễn thông.

       - Phương án phát triển bưu chính đến năm 2015:

       + Mạng bưu chính, tiếp tục phát triển mạng bưu cục và điểm phục vụ tại các huyện, thành phố, các khu đô thị các thị trấn, thi tứ, khu dân cư, vùng nông thôn đảm bảo đến năm 2015 toàn tỉnh có 650 điểm phục vụ bưu chính, 100% số xã có điểm phục vụ, tiếp tục phát triển hệ thống các điểm bưu điện văn hoá thôn, bản; đến năm 2015 khoảng 40% thôn, bản có điểm văn hoá thôn, bản.

       + Mạng vận chuyển, tăng tần suất các tuyến đường thư trên địa bàn tỉnh.

       + Dịch vụ bưu chính, phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ tài chính.

3. Quy hoạch phát triển viễn thông:

       - Quan điểm phát triển sau năm 2010 viễn thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

       - Mục tiêu phát triển, phát triển mạng viễn thông theo hướng hội nhập với truyền thông. Đến năm 2015 thực hiện cáp quang hoá đến thuê bao. Giai đoạn 2011 – 2015 tốc độ tăng trưởng thuê bao điện thoại cố định tăng 11,6%, thuê bao di động tăng 10%, internet tăng 32,4% tốc tăng doanh thu viễn thông đạt bình quân 20% năm.

       - Phương án phát triển:

       + Phát triển mạng chuyển mạch do doanh nghiệp tự đầu tư trên cơ sở nhu cầu thị trường và sự phát triển công nghệ thông tin.

       + Mạng thông tin di động phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng, đến 2010 phủ sóng toàn tỉnh, năm 2015 tăng thêm các vị trí thu phát, mở rộng dung lượng các trạm thu phát sóng, tăng các máy thu phát tại các vị trí trạm đã lắp đặt nâng cao chất lượng phục vụ mạng.

       + Mạng ngoại vi, thực hiện ngầm hoá đến khu vực dân cư, cụm dân cư, khu công nghiệp, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiện đại hoá, đến năm 2010 thực hiện ngầm hoá tại thành phố Lạng Sơn, đến 2015 ngầm hoá cáp tại các trung tâm huyện, thị trấn, khu công nghiệp, khu du lịch, đô thị. Sau năm 2015 ngầm hoá cáp quang đến từng thuê bao trên toàn tỉnh.

       + Mạng in ternet triển khai thiết bị truy cập DSLAM đến trung tâm các huyện, các xã có kinh tế phát triển trong tỉnh đảm bảo số lượng thuê bao tăng.

4. Định hướng phát triển bưu chính viễn thông đến năm 2020.

       - Bưu chính hoàn thiện việc chuyển phát nhanh mạng lưới và phát triển rộng khắp các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tài chính. Xây dựng các điểm phục vụ đến các điểm dân cư vùng sâu, vùng xa. Ứng dụng công nghệ hiện đại, triển khai tự động hoá trong khai thác, chấp nhận và tin học hoá các công đoạn bưu chính. Phát triển kinh doanh các dịch vụ mới, dịch vụ lai ghép, dịch vụ tài chính dựa trên mạng bưu chính điện tử.

       - Viễn thông phát triển dịch vụ theo hướng cung ứng trong mọi lĩnh vực; phát triển mạng truy cập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ.

5. Giải pháp thực hiện.

       - Thông qua các chương trình phát triển thị trường, huy động và sử dụng co hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư cho bưu chính-viễn thông, tăng cường sử dụng chung giữa các ngành, lĩnh vực liên quan, tổ chức quản lý tiêu chuẩn chất lượng thiết bị và dịch vụ, phát triển khoa học - công nghệ, thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án liên doanh, liên kết tạo động lực và nền tảng để phát triển.

6. Phân công trách nhiệm.

       - Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai quy hoạch. Giao Sở Bưu chính, viễn thông là cơ quan quản lý chuyên ngành giúp UBND tỉnh lập kế hoạch chi tiết thực hiện quy hoạch và quản lý, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn