Điều chỉnh, bổ xung quy hoạch PT Thương Mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 2010 tầm nhìn 2020

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:19

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020


1. Quyết định phê duyệt: 143/QĐ-UBND ngày 19/1/2009

2. Tổng vốn đầu tư: 15.341,375 tỷ đồng

3. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh

- Phương hướng phát triển mạng lưới chợ

- Phương hướng đổi mới quản lý chợ

4. Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trng tâm bán buôn trên địa bàn tỉnh

- Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị: Giai đoạn từ nay đến năm 2020, thành phố Lạng Sơn cần xây mới một số Đại siêu thị và các siêu thị thực phẩm, siêu thị tổng hợp. Hình thành ít nhất 01 siêu thị tại mỗi thị trấn của Huyện trên cơ sở cổ phần hoá Cửa hàng thương mại của nhà nước và thu hút các cửa hàng bán lẻ thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào mạng lưới siêu thị.

- Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại: Từ nay tới năm 2020, đầu tư xây dựng 01 Trung tâm Thương mại hạng I tại Thành phố Lạng Sơn, 01 Trung tâm thương mại Đồng Đăng và trung tâm thương mại hạng II tại các khu kinh tế Cửa khẩu Tân Thanh và Chi Ma, hệ thống các trung tâm thương mại hạng III tại các huyện

          - Quy hoạch phát triển trung tâm bán buôn: Định hướng vị trí của các Trung tâm bán buôn hàng vật tư ở khu vực giao thoa nội và ngoại vi thành phố Lạng Sơn, gần các khu công nghiệp và giao thông thuận lợi.

        - Quy hoạch phát triển Trung tâm Hội chợ, triển lãm, quảng cáo thương mại: Định hướng vị trí xây dựng trung tâm hội chợ, triển lãm quốc tế hiện đại với diện tích 10 ha tại thành phố Lạng Sơn

       - Quy hoạch phát triển trung tâm logistics

5. Danh mục các dự án trọng điểm của ngành thương mại tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

 

 

TT

 

Huyện, Thành Phố,

 

Dự án

Quy mô

diện tích đất

(m2)

Phân kỳ đầu tư

đến 2010

2011 - 2015

2016 - 2020

1.

Tp. Lạng Sơn

Siêu thị Phú Lộc II

3.864

x

-

-

Siêu thị Phú Lộc III

3.990

-

x

-

Siêu thị khu tái định cư khối 9

2.240

-

x

-

Siêu thị gỗ (Phú Lộc IV)

3.000

x

-

-

Siêu thị phường Tam Thanh

3.000

-

x

-

Siêu thị phường Hoàng Văn Thụ

3.000

-

x

-

Siêu thị phường Chi Lăng

3.000

-

x

-

Siêu thị Nam Nguyễn Đình Chiểu

2.400

-

x

-

Siêu thị Nam Thành phố

3.000

-

x

-

Đại siêu thị (đô thị Phú lộc IV)

10.000

-

x

-

Trung tâm mua sắm Đông Kinh

15.000

-

x

-

Trung tâm mua sắm (Phú Lộc IV)

21.000

x

-

-

Trung tâm mua sắm Nam Hoàng Đồng I

10.000

x

-

-

Trung tâm mua sắm Nam Hoàng Đồng III

10.000

x

-

-

Trung tâm mua sắm  Đường Lê Lợi

1.641

x

x

-

Trung tâm Bán buôn tổng hợp

200.000

x

x

-

Trung tâm Hội chợ triển lãm

100.000

x

x

-

Trung tâm Bán buôn Phú Thái

45.000

x

-

-

2.

H. Văn Lãng

TTTM Việt – Trung

15.000

x

 

 

TTTM Sài Gòn – Tân Thành

20.000

x

-

-

TTTM thị trấn Na Sầm

15.000

-

x

-

Đại siêu thi Tân Thanh

20.000

-

x

-

Siêu thị tổng hợp Na Sầm (chợ cũ hiện nay)

15.000

-

x

-

Khu Thương mại - dịch vụ tổng hợp Cốc Nam

50.000

x

x

-

3.

H. Cao Lộc

Trung tâm TM - Đồng Đăng

200.000

x

x

-

Siêu thị TT Cao Lộc

2.000

-

x

-

Siêu thị Đồng Đăng (trong TTTM)

15.000

x

-

-

Trung tâm giới thiệu sản phẩm

10.000

x

-

-

Trung tâm BB hàng VTSX (khu HTKT Đồng Đăng - Lạng Sơn)

50.000

-

x

-

4.

H. Văn Quan

Trung tâm mua sắm (chuyển đổi chợ Đức Tâm cũ)

15.000

-

x

x

Siêu thị Văn Quan

10.000

-

x

-

5.

H. Chi Lăng

Siêu thị TH – TT Đồng Mỏ

10.000

x

-

-

Trung tâm mua sắm - Đồng Bành

15.000

-

x

-

Trung tâm mua sắm Đồng Mỏ (chợ Đồng Mỏ cũ)

15.000

-

x

-

Trạm nghỉ tiêu chuẩn ( 2 bên đường QL 1A)

100.000

x

x

-

6.

H. Hữu Lũng

Trung tâm Mua sắm – TT Mẹt

15.000

-

x

-

Siêu thị TH – TT Mẹt (chợ Mẹt cũ)

10.000

-

x

x

Khu Thương mại dịch vụ  Đồng Tâm

30.000

x

-

-

Khu Thương mại - dịch vụ Sơn Hà

10.000

-

x

-

7.

H. Lộc Bình

Trung tâm thương - Cửa khẩu Chi Ma

8.500

x

x

-

Trung tâm mua sắm thị trấn Lộc Bình

15.000

-

x

-

Siêu thị tổng Hợp - CK Chi Ma

5.000

-

x

-

Siêu thị Lộc Bình

5.000

x

-

-

8.

H. Tràng Định

Trung tâm Mua sắm Thất Khê

15.000

-

x

-

Siêu thị tổng hợp TT Thất Khê

5.000

-

x

-

9.

H. Bắc Sơn

Trung tâm mua sắm

10.000

-

x

-

Siêu thị Bắc Sơn

5.000

-

x

-

10.

H. Bình Gia

Trung tâm mua sắm Thị trấn Bình Gia

10.000

-

x

-

Siêu thị Bình Gia

5.000

-

x

-

11.

H. Đình Lập

Siêu thị Đình Lập

5.000

-

-

x

2 Cửa hàng bách hoá TH

1 x 1.000

-

x

-

6. Phân công trách nhiệm:

       - Sở công thương là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án điều chỉnh, bổ xung quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Dự án là cơ sở pháp lý cho quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới Thương mại trên địa bàn từng huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.

       - Các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố của tỉnh có trách nhiệm triển khai phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn phù hợp với định hướng quy hoạch, đảm bảo sự thống nhất quy hoạch của các ngành, quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của tỉnh.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn