HỎI ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ VÀO LẠNG SƠN

 Các nhà đầu tư có thể gửi các câu hỏi bằng cách điền các thông tin và nội dung câu hỏi theo form dưới đây:

 

.
Tiêu đề của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ Email
Số điện thoại
Nhập địa chỉ của bạn
Ý kiến của bạn
Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề được quy định như sau:
- Chứng chỉ h...

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, danh mục những ngành, nghề cấm kinh doanh bao gồm:

...

Theo Điều 5 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật...

Theo Điều 4 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động trong khuô...

Theo Điều 3 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, việc áp dụng Luật doanh nghiệp, Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan được quy định như sau:

...
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn