Tuyển dụng nhanh
Tìm việc nhanh

 

 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật doanh nghiệp năm 2014; khoản 1 Điều 28 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: Thời hạn giải quyết các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp là “03 ngày làm việc”. Thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016; từ ngày 04/5/2016, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp từ “03 ngày làm việc” xuống còn “  01 ngày làm việc” đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sau:
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn