Ngày 24/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế Kế hoạch tổ chức khóa tập huấn "Quán triệt luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành" Tới dự buổi khai giảng, có ông Ngô Văn Giang- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế- kế hoạch; ông Nguyễn Phúc Hoài Nam - Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu. Và gần 140 học viên là các lãnh đạo và chuyên viên của Các Sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án cấp tỉnh trực thuộc các Sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng của các huyện, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn