Tuyển dụng nhanh
Tìm việc nhanh

 

 

 

  Ngày 19/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.   Phạm vi điều chỉnh:  Nghị định này hướng dẫn chi tiết các nội dung sau của Luật Doanh nghiệp 2014:  Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội; Con dấu doanh nghiệp; Công ty mẹ, công ty con; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, đồng thời, không áp dụng với loại hình hộ kinh doanh như Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn