Theo công bố của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 2558/QĐ-BNV ngày 01/8/2016 về Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2016, đánh giá, đo lường và xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ (gồm 19 cơ quan) và 63 UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Ngân hàng nhà nước đã có sự bứt phá để thay thế Bộ Giao thông vận tải (năm 2014) để đứng đầu khối Bộ ngành và cơ quan ngang bộ về chỉ số CCHC năm 2015. Bộ Giao thông vận tải xếp thứ 3, Bộ Tài Chính vươn lên vị trí thứ 2. Ba đơn vị nằm cuối bảng là các Bộ: và Khoa học và công nghệ; Công thương; Thông tin và truyền thông

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn