Tuyển dụng nhanh
Tìm việc nhanh

 

 

 

    Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng sơn năm 2014, Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra THPL trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh  trên địa bàn tỉnh Lạng sơn, ngày 18/9/2014  Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tổ chức Hội thảo về “Những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và các giải pháp thảo gỡ”.

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn