Tuyển dụng nhanh
Tìm việc nhanh

 

 

 

Giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh là phạm vi tài sản phải đưa ra để thanh toán cho các nghĩa vụ tài sản phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trước hết và chủ yếu được xem xét đối với người đầu tư vốn vào doanh nghiệp (Nhà đầu tư - chủ doanh nghiệp, sau đó là giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp (Chủ thể kinh doanh). Đối với một nhà đầu tư, chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm thanh toán những khoản nợ phát sinh trong kinh doanh của doanh nghiệp mà họ đầu tư vốn vào đó bằng toàn bộ tải sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, bao gồm những tài sản đăng ký đưa vào kinh doanh và những tài sản không trực tiếp đưa vào kinh doanh của doanh nghiệp đó. Chẳng hạn theo quy định hiện hành đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh công ty hợp danh – thì phải chịu trách nhiệm vô hạn. Chịu trách nhiệm hữu hạn nghĩa là nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm thanh toán những khoản nợ phát sinh trong kinh doanh của doanh nghiệp chỉ bằng số tài sản mà họ đầu tư vào kinh doanh của doanh nghiệp đó, cChẳng hạn, các cổ đông trong công ty cổ phần, thành viên trong công ty TNHH, thành viên góp vốn trong công ty hợp danh, chủ sở hữu trong công ty TNHH một thành viên.
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn


Listing all pages