Ngày 21/6/2016, Thương hội Giang Tây tại Quảng Tây, Trung Quốc đã đi khảo sát thực tế một số dự án và khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh: Khu vực của khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định; Khu vực cửa khâu Na Hình, huyện Văn Lãng; thăm quan Khu chế xuất I, Khu phi thuế quan; Dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Làm việc với Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, đưa đoàn đi khảo sát có Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công thương, BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn