Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2018

Chủ Nhật, 08/04/2018 - 22:04
Đính kèmDung lượng
219.doc58.5 KB
B1-1-ĐON.doc41.5 KB
B1-3-LLTC.doc51 KB
B1-4-LLCN.doc104 KB
B1-5-PHNC.doc45 KB
mauTM_detaiKHCN .doc554.5 KB
MauTM_detaixahoi.doc497.5 KB
MauTM_duan.doc694.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn