Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn và các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ Hai, 12/03/2018 - 20:46

   Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-TĐC ngày 21/12/2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) về việc Thanh, kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018, Chi cục TĐC đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 11/KH-TĐC ngày 25/01/2018 kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn và các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau:

   Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 15 cơ sở (05 cửa hàng ga và 10 cửa hàng kinh doanh hàng đóng gói sẵn, đồ điện, điện tử, mũ bảo hiểm).

   - Về điều kiện kinh doanh: Các cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện về kinh doanh theo quy định.

   - Kiểm tra 05 cửa hàng kinh doanh LPG: Qua kiểm tra, cơ sở có đầy đủ giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh LPG; Phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh (cân) đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định; Kiểm tra thực tế định lượng của hàng hóa kinh doanh tại cơ sở, kết quả: không có nghi ngờ về định lượng; nhãn hàng hóa và dấu hợp quy CR đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, một số cửa hàng kinh doanh còn chưa có hồ sơ chất lượng của hàng hóa kèm theo, đoàn đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu cơ sở kinh doanh xuất trình đầy đủ hồ sơ kèm theo tại Chi cục.

   - Kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử, mũ bảo hiểm (MBH): Qua kiểm tra các mặt hàng đang kinh doanh đều có nhãn hàng hóa, thông tin trên nhãn đúng quy định, có dấu hợp quy CR và đã thực hiện lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định tuy nhiên chưa đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 06 mẫu để thử nghiệm chất lượng (03 mẫu MBH, 01 mẫu máy sấy tóc và 02 mẫu ấm siêu tốc), hiện đang chờ kết quả.

   - Kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn: Kiểm tra ngẫu nhiên 11 mẫu tại 06 cửa hàng, kết quả: 11 mẫu/11 mẫu đạt yêu cầu về định lượng, ghi định lượng trên nhãn đúng quy định. Đoàn cũng tiến hành phá mẫu một số hàng đóng gói sẵn để kiểm tra định lượng. Đồng thời nhắc nhở cơ sở quan tâm chấp hành tốt hơn nữa các quy định về đo lường định lượng hàng đóng gói sẵn, đồng thời số cơ sở kinh doanh cần kiểm tra đầy đủ nhãn, nhãn phụ đúng theo quy định khi nhập hàng để tránh vi phạm.

   Qua đợt kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở được kiểm tra lần đầu còn có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là vi phạm về hàng đóng gói sẵn. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở đối với các hành vi nêu trên. Đồng thời yêu cầu các cơ sở phải chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ của người kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Trong đợt kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra các quy định của Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa để nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong kinh doanh các mặt hàng nêu trên.

 

                                                                             Hưng Đức (tổng hợp)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn