Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống của người dân

Thứ Ba, 06/03/2018 - 04:23

   Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị kinh tế cho các sản phẩm nông nghiệp theo mục tiêu của Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” phù hợp với điều kiện của tỉnh, Lạng Sơn đã và đang tích cực từng bước nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế hội, từng bước phát triển kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; đề cao vai trò của doanh nghiệp trong việc kết nối giữa sản xuất với thị trường; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp liên kết với nông dân theo phương thức ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, vì vậy việc xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm nông sản của tỉnh được quan tâm thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê được 47 sản phẩm đặc sản mang đặc trưng riêng của từng vùng, có khả năng phát triển sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao làm cơ sở cho việc đánh giá và xây dựng lộ trình xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

   Trên cơ sở đó đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 975-QĐ/UBND ngày 03/6/2017 phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 trong đó xác định rõ nội dung, tiến độ triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh tỉnh và tham gia triển khai, thực hiện và quản lý các dự án về sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Trung ương do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

   Cùng với đó, các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại gắn với từng sản phẩm hàng hoá cũng được đẩy mạnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của các cơ quan quản lý và nỗ lực của các doanh nghiệp và các tổ chức tập thể sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản của địa phương đến nay nhiều sản phẩm đã và đang được xác lập quyền SHTT như: Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm "Quýt vàng Bắc Sơn", "Thạch đen Tràng Định", "Hồng Vành khuyên Văn Lãng ", "Nem nướng, Măng Bát độ của huyện Hữu Lũng", "Khoai lang Lộc Bình", "Ba Kích Đình lập".....bằng hình thức đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm.

   Thị trường một số sản phẩm đặc sản được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng được mở rộng, giá trị kinh tế của sản phẩm cũng tăng lên, tạo niềm tin cho người lao động tích cực sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tích cực phát huy vai trò trong việc quản lý và phát triển quyền SHTT.

   Đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xác lập, phát huy và tự bảo vệ tài sản trí tuệ. Ngoài việc đăng ký xác lập quyền SHTT nhiều tổ chức, cá nhân còn qua tâm đến các nội dung khác như chuyển giao quyền đăng ký, sử dụng, quản lý đối tượng quyền SHTT đã được bảo hộ. Tuy nhiên, Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực mới đối với tỉnh Lạng Sơn do vậy sự nhận thức còn nhiều hạn chế. việc xác lập quyền của các chủ thể chỉ tập trung chủ yếu vào nhãn hiệu, còn lại các đối tượng khác vẫn chưa được quan tâm nhiều. Nhận thức về SHTT của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền về SHTT tại Lạng Sơn có đặc thù khác so với các địa phương trong cả nước, do vậy cần có sự đổi mới cho phù hợp với đối tượng doanh nghiệp và người dân vùng núi biên giới.

   Việc tự bảo vệ quyền SHTT, đa số các chủ thể quyền chưa chủ động trong việc tự bảo vệ quyền, khi bị xâm phạm quyền còn có tâm lý e dè do ngại tranh tụng. Để khắc phục trình trạng này, cần phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các chủ thể quyền và cơ quan thực thi quyền SHTT. Đồng thời, cần định hướng cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong việc bảo vệ quyền SHTT.

   Để tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương có hiệu quả các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiến hành xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản cũng như nâng cao trình độ, năng lực đổi mới sáng tạo; quản lý và phát triển tài sản trí tuệ luôn là những kế hoạch lâu dài cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp và cần sự tham gia của cả xã hội.

 

Vy Thị Thúy

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn