Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018

Thứ Ba, 23/01/2018 - 04:11

   Ngày 19/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở KHCN; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo một số UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp các huyện, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KHCN.

                                           

                                Đ/c Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

   Trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,HĐND và UBND tỉnh, đặc biệt với sự nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, hoạt động KHCN của tỉnh trong năm qua đã đạt một số kết quả đáng kể. Cụ thể là : nhiều đề tài, dự án được Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu, đánh giá đạt kết quả tốt. Kết quả của các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã được tổ chức tuyên truyền và phổ biến để áp dụng trong thực tế sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả của các đề tài này có thể cung cấp nhiều luận cứ, số liệu và giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn, làm cơ sở giúp cho các cấp lãnh đạo quản lý trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Từ đó, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

   Các hoạt động quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn tỉnh như: Quản lý công nghệ ; Sở hữu trí tuệ ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,.. được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các hoạt động KHCN tập trung vào công tác tư vấn, hỗ trợ để các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng các mô hình chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh,…

   Đặc biệt trong thời gian qua, Sở KHCN còn tổ chức và phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và Sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm điện, điện tử, Taximet,... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của nhà nước, góp phần hạn chế buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ chất lượng và chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong kinh doanh. Công tác tham mưu được quan tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, tạo nguồn lực pháp lý phục vụ phát triển KHCN trong thời gian tới.

                                        

                                                     Các đại biểu tham dự Hội nghị

   Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Sở KHCN Lạng Sơn sẽ tiếp tục tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: ổn định tổ chức bộ máy hoạt động; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đáp ứng có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Ứng dụng ccs công cụ quản lý chất lượng tiến tiến; đẩy mạnh hoạt động đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương; Làm tốt công tác cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ; Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, các cơ quan nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước để tiếp cận, nắm bắt, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN mới, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương...

   Thảo luận tại hội nghị, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp, phát biểu đề xuất, kiến nghị từ các đại biểu tham dự. Kết luận tại hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KHCN, chủ trì Hội nghị đã có những kết luận về những vấn đề: kế hoạch đầu tư phát triển, một số lĩnh vực liên quan đến đề tài, dự án, xây dựng tiềm lực, tăng cường cơ chế quản lý, gắn kết KHCN với doanh nghiệp, thông tin phục vụ nghiên cứu và phát triển, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đối với những đề tài, dự án đã được triển khai tại các huyện cần phải được nhân rộng. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ KHCN tại các huyện cũng cần được củng cố,...  Đồng thời, Hội nghị cũng đã tóm tắt những nội dung kiến nghị với Bộ KH&CN, với UBND tỉnh, nhằm đưa hoạt động KHCN của tỉnh phát triển nhanh và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

                                                                                                          Hưng Đức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn