Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản của tỉnh

Thứ Sáu, 19/01/2018 - 11:54
Đính kèmDung lượng
47.doc46 KB
Danh muc DA SHTT.doc42 KB
B1-1-ĐON.doc46 KB
B1-2b-TMĐTXH.doc503.5 KB
B1-3-LLTC.doc55 KB
B1-4-LLCN.doc112.5 KB
B1-5-PHNC.doc45 KB
Phu luc I.doc64 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn