Quyết định Công bố thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ Bảy, 30/12/2017 - 06:01
Đính kèmDung lượng
197.doc121.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn