Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ

Thứ Bảy, 30/12/2017 - 05:50

   Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Hợp tác quốc tế khảo nghiệm một số giống cây trồng mới tại Lạng Sơn”. Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

                                            

                                              Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

   Dự án do Công ty TNHH MTV nông nghiệp Liên Sơn chủ trì thực hiện, kỹ sư Phan Minh Hiệp - Giám đốc công ty làm chủ nhiệm. Qua 3 năm nghiên cứu, dự án đã tiếp nhận một số giống cây trồng của Trung Quốc và tiến hành khảo nghiệm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, chất lượng các giống cây trồng, gồm: 6 giống lúa, 7 giống ngô (04 giống tẻ và 3 giống ngô nếp), 3 giống lạc, 3 giống đỗ tương, 4 giống dưa vàng, 2 giống rau (Đậu đũa và dưa chuột). Địa điểm khảo nghiệm tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Kết quả đã chọn được như sau:

   - 3 giống lúa: Liên ưu 362, Lô ưu 2155 và Đặc ưu 136 có nhiều đặc tính ưu việt: thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu khá, năng suất 80 - 84 tạ/ha, chất lượng gạo ngon.

   - 2 giống ngô tẻ (Vạn Xuyên 1306 và Quế đơn 688) năng suất đạt 75 - 78 tạ/ha và 1 giống ngô nếp (Quế nếp 522) có nhiều đặc tính tốt, chống hạn, cao, lá bi kín.

   - 02 giống rau: Dưa chuột Bạch Ngọc và đậu đũa cao sản, đây là những giống rau sinh trưởng phát triển rất phù hợp tại Lạng Sơn, cho năng suất cao, chất lượng tốt.

   - Đối với các giống dưa vàng (Dưa vàng số 12, Dưa Kim cô nương, Hà Lệ 17, dưa Kim Bích) đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tại Lạng Sơn. Trong đó giống Dưa vàng số 12 có năng suất cao, màu đẹp, ngọt. Tuy nhiên, đây là những giống đòi hỏi điều kiện đầu tư thâm canh cao, quy trình kỹ thuật chặt chẽ.

   Dự án đề nghị đưa vào sản xuất đối với các giống cây trồng trên. Đối với các giống lạc và đỗ tương, qua khảo nghiệm chưa thể hiện sự ưu việt so với giống đối chứng, dự án đề nghị tiếp tục khảo nghiệm tại các vùng sinh thái khác. Bên cạnh đó dự án đã xây dựng được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật canh tác của các giống đã được lựa chọn. Với kết quả như vậy, dự án đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Đạt yêu cầu.

Minh Nguyệt

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn