Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 3 năm 2017

Thứ Bảy, 30/12/2017 - 05:44

   Thực hiện Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 3 năm 2017 với số đề tài, dự án được phê duyệt theo hình thức tuyển chọn là 06 đề tài, dự án.

   Trong các ngày 25-26/12/17, Sở Khoa học và công nghệ đã tiến hành họp các Hội đồng để tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tại cuộc họp Hội đồng đã tiến hành thẩm định giá trị khoa học và giá trị thực tiễn các nhiệm vụ KH&CN trên cơ sở xem xét phân tích, phản biện các nội dung, phương pháp nghiên cứu, tính khả thi của các giải pháp kỹ thuật, so với mục tiêu và kết quả nghiên cứu; khả năng áp dụng, nhân rộng; phân bổ, sử dụng kinh phí cho các nội dung nghiên cứu; năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

                                         

        Hội đồng tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

   Kết quả đã tuyển chọn, xét chọn được 06 tổ chức chủ trì nhiệm vụ và 7 cá nhân là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm đề tài có đủ năng lực và Thuyết minh đạt yêu cầu để tổ chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

   1- Đề tài: ng dụng màng sinh học chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt của tỉnh Lạng Sơn.

   - Cơ quan thực hiện: Đại học Khoa học Thái Nguyên

   - Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Thế Chính

   - Mục tiêu:

   + Nghiên cứu phối chế dung dịch tạo màng sinh học Chitosan-nano phù hợp với quả Quýt của Lạng Sơn;

   + Nghiên cứu quy trình bảo quản quả quýt bằng màng sinh học Chitosan-nano bạc để kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch trên 30 ngày, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần nâng cao hiệu kinh tế.

   - Yêu cầu sản phẩm:

   + Quy trình phối chế dung dịch tạo màng sinh học chitosan-nano bạc phù hợp với quả quýt của tỉnh Lạng Sơn;

   + Quy trình sử dụng bảo quản quả Quýt bằng màng sinh học Chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản;

   + Mô hình bảo quản quýt bằng màng sinh học chitosan-nano bạc

   - Thời gian thực hiện: 24 tháng

   2- Đề tài: Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

   - Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

   - Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Quốc Tuấn

   - Mục tiêu:

   + Giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở cho các xã biên giới có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn;

   + Nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa bàn các xã biên giới.

   - Yêu cầu sản phẩm:

   + Đánh giá đúng thực trạng giáo dục trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   + Đề xuất được các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại các xã biên giới.

   + Các chỉ số về giáo dục: Tăng số người độ tuổi 15-18 có bằng trung học cơ sở 95-98%;  Nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10 THPT; Nâng tỷ lệ người độ tuổi 15-18 tham gia giáo dục THPT, giáo dục nghề nghiệp; Giảm tỷ lệ bỏ học, lưu ban ở cấp trung học cơ sở tại các xã biên giới xuống dưới 0,1%;  Huy động tối đa người khuyết tật trong độ tuổi được hòa nhập; Phát triển các phong trào thi đua trong ngành; tăng các hoạt động góp phần phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng gắn với thực tiễn, tăng thực hành.

   - Thời gian thực hiện: 24 tháng

   3- Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn

   - Đồng chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Thế Toàn – Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn và  TS. Nguyễn Minh Khởi – Viện trưởng Viện Dược Liệu

   - Mục tiêu:

   Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Yêu cầu sản phẩm:

   + Danh lục cây thuốc Lạng Sơn (Danh lục cây thuốc tỉnh Lạng Sơn; danh lục loài cây thuốc cần bảo vệ; các loài cây thuốc có tiềm năng);

   + Mẫu tiêu bản khô cây thuốc;

   + Xây dựng bản đồ phân bố một số loài cần bảo vệ và loài tiềm năng;

   + Bộ đĩa CD atlas ảnh và cơ sở dữ liệu cây thuốc;

   + Atlas bộ ảnh cây thuốc tỉnh Lạng Sơn;

   + Báo cáo chuyên đề tổng hợp tài nguyên dược liệu (cây thuốc) tỉnh Lạng Sơn;

   + Báo cáo chuyên đề các loài cây thuốc đang được khai thác, trồng trọt, nhu cầu sử dụng dược liệu;

   + Báo cáo chuyên đề: Một số giải pháp khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn gen của tỉnh Lạng Sơn;

   + Báo cáo chuyên đề về phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lạng Sơn và vùng bảo tồn gen cây dược liệu

   - Thời gian thực hiện: 24 tháng

   4- Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn.

   - Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lạng Sơn

   - Chủ nhiệm đề tài:  KS. Nông Văn Tuấn

   - Mục tiêu:

   + Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cây mô tế bào và phương pháp tách chồi;

   + Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn.

   - Yêu cầu sản phẩm:

   + Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cây mô tế bào;

   + Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp tách chồi;

  + Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, thu hái Sa nhân tím phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn;

   + Vườn ươm cây giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào đạt tiêu chuẩn xuất vườn;

   + Mô hình trồng Sa nhân tím thâm canh từ cây con nhân giống bằng chồi và nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô;

   - Thời gian thực hiện: 36 tháng

   5- Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

   - Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu rau quả

   - Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Quốc Hiếu

   - Mục tiêu:

   + Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt nâng cao chất lượng quýt vàng Bắc Sơn;

   + Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng quả quýt Bắc Sơn;

   + Xây dựng mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn.

   - Yêu cầu sản phẩm:

   + Báo cáo chuyên đề về kỹ thuật xử lý giảm số hạt/quả quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt Bắc Sơn;

   + Báo cáo chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật: Xác định công thức bón phân, sử dụng phân vi lượng, chất điều tiết sinh trưởng, sử dụng polime siêu thấm và biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính nhằm nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn;

   + Quy trình kỹ thuật xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt Bắc Sơn (Quy trình đề xuất);

   + Quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng quýt Bắc Sơn (Quy trình đề xuất);

   + Mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt, quy mô 03 ha nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn tăng từ 10% trở lên;

   - Thời gian thực hiện: 36 tháng

   6- Đề tài: Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

   - Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu Lũng

   - Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Lương Văn Bính

   -  Mục tiêu:

   + Tuyển chọn các cây ưu tú làm nguồn vật liệu cho nhân giống Trám đen tại huyện Hữu Lũng;

   + Xây dựng mô hình vườn ươm, mô hình trồng mới và mô hình thâm canh trám đen tại huyện Hữu Lũng.

   - Yêu cầu sản phẩm:

   + Quy trình kỹ thuật nhân giống Trám đen bằng phương pháp ghép tại Hữu Lũng (Quy trình đề xuất);

   + Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái Trám đen tại Hữu Lũng (Quy trình đề xuất);

   + Tuyển chọn được 15 - 20 cây ưu tú;

   + Nhân giống được 2.500 cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn;

   + Mô hình trồng mới giống Trám đen ghép;

   + Mô hình thâm canh Trám đen tại Hữu Lũng;

   - Thời gian thực hiện: 36 tháng

                                                                                                Đỗ Thu Hạnh

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn