Quyết định Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ Năm, 28/12/2017 - 06:55
Đính kèmDung lượng
198.doc178.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn