Những kết quả đáng ghi nhận từ các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Thứ Năm, 28/12/2017 - 04:23

   Các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào học tập, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo. Trong năm 2017, Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2017.

   Tham dự các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2017 có 150 giải pháp, mô hình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp, vật liệu, hóa chất, năng lượng, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, y dược,…. Ban Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đã quyết định trao giải cho 34 giải pháp, mô hình dự thi xuất sắc. Trong đó có 03 giải pháp, mô hình đã đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 13, năm 2017; có 4 giải pháp, mô hình được Ban Tổ chức lựa chọn đề cử tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2017 – 2018.

   Theo đánh giá của Ban tổ chức, các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017 vẫn được duy trì tốt. Các ý tưởng dự thi đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống nhằm giải quyết nhu cầu của các em trong việc học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt năm nay, có nhiều giải pháp dự thi tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển kinh tế xã hội như: khai thác năng lượng từ nước nóng để thắp sáng đèn học, đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, chế tạo thiết bị thu hút và diện muỗi, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm phục vụ quản lý sản xuất nhỏ,.... Với những giải pháp độc đáo đã mang đến cho các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhiều giải pháp dự thi có chất lượng tốt, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực như: Giải pháp “Đèn học phát sáng bằng năng lượng nước nóng” của tác giả Đinh Thị Hải Hậu, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập; Giải pháp “Thiết bị thu hút và diệt muỗi” của nhóm tác giả Hoàng Hữu Dũng, Trần Vân Hà, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An; Giải pháp “Chế tạo máy lấy phấn hoa na cầm tay” của tác giả Nguyễn Ánh Đông học sinh trường THCS xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng,… đều là các giải pháp, mô hình đạt giải cao tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật danh cho học sinh trung học, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Đặc biệt giải pháp “Chế tạo máy thu hái hồi” dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm nay đã được công nhận là một trong 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

   Những kết quả đạt được của các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn năm 2017 rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, so với tiềm năng và khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thì số lượng giải pháp, mô hình dự thi còn ít; nhiều giải pháp dự thi có chất lượng chưa cao; phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới chỉ được thực hiện tốt ở một số các cơ quan, đơn vị, chưa có sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào lao động, học tập, sáng tạo trên địa bàn tỉnh, tạo động lực đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các việc sau:

   - Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; mở rộng việc cung cấp thông tin về hoạt động sáng tạo kỹ thuật của các đơn vị, các địa phương, duy trì việc tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các ngành, các lĩnh vực tham gia, để từng bước thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của tỉnh ngày càng phát triển.

   - Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống trên cơ sở các chủ trương, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   - Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của các giải pháp, mô hình đạt giải; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác sáng tạo khoa học kỹ thuật; hỗ trợ các tác giả/nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu, phát triển giải pháp, mô hình dự thi thành sản phẩm hoàn thiện được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và đời sống; tăng cường vận động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cả về giải pháp, mô hình dự thi và các hoạt động hỗ trợ, tài trợ cho các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật.

   - Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện nhiều hơn nữa đối với phong trào thi đua lao động sáng tạo theo ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật ngay tại ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và tôn vinh các tác giả có ý tưởng sáng tạo; quan tâm hỗ trợ các tác giả tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng sáng tạo, khai thác ý tưởng để khởi nghiệp,…

   Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương hy vọng trong thời gian tới phong trào thi đua lao động, học tập, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.

Ban biên tập

 

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn