Phát triển bền vững vùng sản xuất hồng vành khuyên

Thứ Năm, 28/12/2017 - 04:21

   Năm 2016, sản phẩm quả Hồng Vành khuyên của huyện Văn Lãng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động quản lý và phát triển sản phẩm đặc sản này theo hướng nhanh và bền vững.

   Với đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa đã tạo ra cho huyện Văn Lãng có nhiều sản phẩm đặc sản độc đáo, trong đó Hồng Vành Khuyên là một trong những sản phẩm đặc sản chủ lực mang lại nguồn thu lớn cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Văn Lãng hiện có khoảng 500 ha hồng, là giống hồng ngâm không hạt, có năng suất, chất lượng ổn định và được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Tổng sản lượng Hồng Vành khuyên của Văn Lãng mỗi năm thu được gần 2.000 tấn quả, với giá bán dao động từ 18.000 đến 22.000 đồng mang lại cho người nông dân từ 36 – 40 tỷ đồng mỗi năm. Trong nhiều năm qua, cây Hồng Vành khuyên được xác định là cây mũi nhọn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn của huyện Văn Lãng. Tại huyện Văn Lãng, hàng năm diện tích trồng Hồng Vành khuyên liên tục được được phát triển, tại một số xã như Tân Mỹ, Tân Thanh và xã Hoàng Việt,… đã hình thành các vùng sản xuất lớn tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc sản có giá trị hàng hóa cao của địa phương.

                                      

             Hồng Vành khuyên của huyện Văn Lãng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học

                           và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể

   Sau khi sản phẩm quả Hồng Vành khuyên của huyện Văn Lãng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể, UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm. Để đẩy mạnh việc mở rộng sản xuất, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra vườn hồng có năng suất chất lượng và đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, trong năm 2017, UBND huyện Văn Lãng đã xây dựng dự án “Mở rộng diện tích, hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất giống đầu dòng và quảng bá sản phẩm hồng Vành khuyên của huyện Văn Lãng” và dự kiến trong năm 2018 sẽ tiếp tục xây dựng dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng”. Các dự án được triển khai sẽ góp phần thúc đẩy toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hồng Vành khuyên Văn Lãng, tạo ra sự kết nối từ khâu sản xuất, đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Tạo tiền đề vững chắc để xây dựng vùng sản xuất Hồng Vành khuyên Văn Lãng của huyện trong những năm tiếp theo.

   Để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo xây dựng mô hình điểm trồng và chăm sóc cây Hồng Vành khuyên theo tiêu chuẩn VietGap với quy mô 60 ha tại xã Tân Mỹ. Việc thực hiện áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được quy định quản lý theo chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Bảo vệ môi trường và bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phúc lợi xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa cho sản phẩm và tạo ra hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

   Để thực hiện sản xuất theo phương thức mới này, các hộ dân tham gia vào mô hình đã được tập huấn, hướng dẫn áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap trong quá trình chăm sóc như kỹ thuật trồng và chăm sóc, bảo vệ cây hồng, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, cách ghi chép sổ sách theo dõi truy xuất nguồn gốc,... do vậy người dân địa phương cần phải thay đổi tư duy thực hiện canh tác theo phương thức truyền thống để chuyển sáng quy trình canh tác có sự quản lý chặt chẽ đảm bảo an toàn, hiệu quả.

   Có thể nói năm 2017 là năm đầu tiên huyện Văn Lãng triển khai các hoạt động quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng, mặc dù Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng” mới được phê duyệt danh mục nhưng qua các hoạt động như tổ chức Hội thi Hồng Vành khuyên Văn Lãng, triển khai các dự án, các hoạt động về sản xuất, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể,… đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sản phẩm Hồng vành khuyên Văn Lãng đã có hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể đáp ứng nhu cầu của thị trường và được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Các hộ dân trồng Hồng được trang bị đầy đủ kiến thức về sản xuất sản phẩm an toàn, được tăng cường  giao lưu học hỏi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ thuật trồng Hồng và sử dụng hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng,… qua đó đã góp phần thúc đẩy toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, tạo điều kiện quan trọng để phát triển cây Hồng Vành khuyên của huyện Văn Lãng.

Vi Hoa, Đài PTTH

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn