Hành trình xây dựng nhãn hiệu tập tập thể “Tràng Định” cho cây Thạch đen của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 28/12/2017 - 04:17

   Cây Thạch đen còn có tên gọi là cây lường phấn thảo, cây sương sáo. Được trồng tại tất cả 23 xã, thị trấn của huyện Tràng Định. Trong năm 2016, diện tích trồng thạch đen đạt 1.345,51 ha, năng suất bình quân 5,6 tấn/ha, sản lượng đạt 7.561,73 tấn/năm, giá trị khoảng 230 tỷ đồng. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng thạch đen Tràng Định khi ăn có hương vị đặc trưng, thơm ngon hơn so với thạch đen được sản xuất từ các địa phương khác.

                                        

                                                            Chăm sóc thạch đen

   Tuy nhiên, cây Thạch đen Tràng Định cũng chưa có thương hiệu, nhãn hiệu đại diện nên giá bán trên thị trường vẫn chưa phản ánh được giá trị thực cũng như danh tiếng của nó. Việc tiêu thụ Thạch đen hầu hết thông qua các tư thương buôn bán. Do vậy cây Thạch đen vẫn luôn trong tình trạng bị tư thương ép cấp, ép giá. Vì vậy cần phát triển cây Thạch đen thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn và chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập cho người nông dân góp phần thiết thực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt thực hiện dự án khoa học và Công nghệ: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “ Tràng Định” cho cây Thạch đen của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn. Dự án được thực hiện từ tháng 5/2015, trong quá trình tổ chức thực hiện nhóm nghiên cứu đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án:

   Điều tra khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh và xác định vùng trồng Thạch đen của huyện Tràng Định:

   Quá trình này được thực hiện trong năm 2015 thông qua việc thu thập các hồ sơ, thông tin từ các cơ quan quản lý của huyện. Tổ chức điều tra thực tế tại 08 xã trồng Thạch đen tập trung là xã Kim Đồng, Tân Tiến, Chí Minh, Vĩnh Tiến, Khánh Long, Chi Lăng, Đề Thám và Tri Phương; điều tra phỏng vấn các hộ tư thương chuyên thu mua Thạch đen của huyện.

   Phân tích chất lượng Thạch đen:

   Tổ chức thu thập mẫu thạch đen đại diện các khu vực trồng Thạch để phân tích các chỉ số gồm Polyphenol tổng, Tanin, Pectin. Đây là cơ sở quan trọng, là căn cứ pháp lý cơ bản để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể được bảo hộ. Việc thu thập được thực hiện trong mùa Thạch đen năm 2015, các chỉ số trên do đơn vị Viện Khoa học Sự sống – Đại học Thái Nguyên tiến hành phân tích.

                                           

                                Điều tra khảo sát  vùng trồng Thạch đen của huyện Tràng Định

   Xây dựng Bản đồ vùng trồng Thạch đen: Tổ chức rà soát và lập bản đồ vùng trồng Thạch đen trên toàn huyện là căn cứ để xác định vùng xin bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Cơ quan chuyên môn thực hiện trên cơ sở xác định diện tích thực tế và khoanh trên nền bản đồ địa hình của huyện. Quá trình này thực hiện đồng thời trong năm 2015.

   Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể:

   Nhãn hiệu tập thể là hình ảnh xin bảo hộ và sẽ đại diện cho cây Thạch đen khi thực hiện bao gói, là cơ sở để khách hàng nhận biết, phân biệt thạch đen Tràng Định với thạch đen ở địa phương khác.

   Sau khi thiết kế xong, tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp của các nhà sản xuất, kinh doanh và các nhà quản lý địa phương để lấy ý kiến biểu quyết lựa chọn lấy 01 mẫu để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bảo hộ.

   Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHTT; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản thạch đen mang NHTT “Tràng Định”; Quy chế sử dụng tem nhãn và các hình thức sử dụng NHTT Tràng Định.

   Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Quy chế sử dụng tem nhãn và các hình thức sử dụng NHTT Tràng Định là cơ sở quan trọng để quản lý và phát triển nhãn hiệu sau khi được bảo hộ. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản thạch đen mang NHTT “Tràng Định” là cơ sở quan trọng để thống nhất áp dụng các phương pháp kỹ thuật trong canh tác, thu hái, bảo quản sản phẩm nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

   Sau khi xây dựng dự thảo nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy ý kiến góp ý đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh thạch đen và ý kiến phản biện của chuyên gia. Tổng hợp các ý kiến đóng góp và phản biện để hoàn thiện Quy chế đưa vào hồ sơ xin bảo hộ.  

   Thành lập tổ chức quản lý, sử dụng nhãn hiệu và xin ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng tên địa danh “Tràng Định

   - Tổ chức sử dụng nhãn hiệu tập thể: Nhãn hiệu tập thể khi được cấp Văn bằng bảo hộ cần được giao cho một tổ chức để quản lý và phát triển trở thành một thương hiệu ngày càng lớn mạnh góp phần nâng cao danh tiếng của sản phẩm Thạch đen. Theo đề xuất của cơ quan chuyên môn Hội Sản xuất và Kinh doanh thạch đen được UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập để tiếp nhận việc quản lý, sử dụng nhãn hiệu. Hội Sản xuất và Kinh doanh thạch đen  có 01 Chủ tịch hội và 21 thành viên; có 10 tổ chức cơ sở trực thuộc Hội tại các xã: Chi Lăng, Chí Minh, Kim Đồng, Tân Tiến, Vĩnh Tiến, Đoàn Kết, Cao Minh, Khánh Long, Tân Yên, Bắc Ái. Tổng số hội viên là 400 người.

   - Tên địa danh sử dụng đăng ký nhãn hiệu tập thể: Để tiến hành đăng ký  nhãn hiệu tập thể “ Tràng Đinh” cho cây thạch đen, Hội Sản xuất và Kinh doanh Thạch đen huyện Tràng Định đã có văn bản xin phép và được UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép sử dụng tên địa danh “Tràng Định” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho cây thạch đen của huyện Tràng Định và có Bản đồ vùng trồng thạch đen kèm theo.

   Hoàn thiện hồ sơ và nộp Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam:

   Sau khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục, huyện tiến hành lập hồ sơ theo mẫu do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành. Đến ngày 20/01/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định số 4476/QĐ-SHTT về việc chấp nhận đơn hợp lệ xin bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho cây Thạch đen của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

   Ngày 03/8/2017, Nhãn hiệu tập thể “ Tràng Đinh” cho cây Thạc đen của huyện Tràng Định đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận tại Quyết định số 52662/QĐ-SHTT .

   Để phát huy được giá trị của nhãn hiệu đã được bảo hộ, đồng thời nâng cao danh tiếng sản phẩm Thạch đen, Hội sản xuất kinh doanh Thạch đen cần tiếp tục thực hiện những công việc cụ thể :

   Một là, Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại: Đây là nội dung quan trọng cần tập trung nhằm phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ. Hoạt động quảng bá tập trung các nội dung gồm:

   - Khuyến khích việc mở rộng hoạt động sử dụng hệ thống bao bì có nhãn hiệu sản phẩm để bán các sản phẩm thạch đen tại các cửa hàng kinh doanh, siêu thị....

   - Đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống các biển quảng cáo nhằm giới thiệu đến đông đảo nhân dân về nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho cây Thạch đen trên địa bàn huyện Tràng Định. 

   - Tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh...

   Hai là, Đẩy mạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm

   - Để phát huy được giá trị cây Thạch đen, cần tiếp tục đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao sản lượng đảm bảo tương xứng với tiềm năng đất đai của huyện. Trong những năm tiếp theo cần khuyến khích nhân dân tham gia phát triển cây Thạch đen tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô tương xứng.

   - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây Thạch đen nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đảm bảo gìn giữ và phát huy uy tín của sản phẩm Thạch đen với người tiêu dùng.

   Ba là, Tiếp tục củng cố, phát triển hội viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội sản xuất, kinh doanh thạch đen

 

                                                                                                                      Đỗ Thu Hạnh

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn