Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản QPPL về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ Tư, 06/12/2017 - 06:34

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn