Thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 3 năm 2017

Thứ Sáu, 24/11/2017 - 12:16
Đính kèmDung lượng
B1-1-ĐON_1.doc41.5 KB
B1-3-LLTC_1.doc51 KB
B1-4-LLCN_1.doc104 KB
B1-5-PHNC_1.doc45 KB
mauTM2017_detaiKHCN .doc554.5 KB
MauTM_detaixahoi.doc497.5 KB
MauTM_duan.doc694.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn