Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Thứ Hai, 20/11/2017 - 05:51

   Căn cứ Thông báo số 439/TB-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất giải pháp thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông và thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 05/7/2017 của Sở KHCN về Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4, lĩnh vực quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 7/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty viễn thông VNPT tổ chức buổi tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Hội trường tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ.

                                 

             Đ/C Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN  phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn

   Tham gia buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo, công chức, người lao động đang công tác tại các phòng cơ quan Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TDC) có liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tham dự phát biểu chỉ đạo và khai mạc buổi tập huấn.

   Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông có ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin; Đại diện công ty viễn thông VNPT có ông Đinh Văn Nam, Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin. Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe giới thiệu sơ lược về dịch vụ công trực tuyến các mức độ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và giới thiệu Tổng quan phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông; Dịch vụ hành chính công (dành cho công dân);  Trang một cửa điện tử (dành cho quản trị, cán bộ cơ quan).

                                  

Ông Đinh Văn Nam, Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin giới thiệu sơ lược về dịch vụ công trực tuyến các mức độ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

   Qua buổi tập huấn, các thành viên tham gia được trải nghiệm thực hành về quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và một cửa điện tử. Ngoài ra căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở và Chi cục TDC tiến hành rà soát và phản hồi ý kiến kịp thời về các thủ tục mới được thiết lập trên cổng thông tin điện tử DVCTT của Sở KHCN. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở KHCN phục vụ người dân và doanh nghiệp; cung cấp DVCTT mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực KHCN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN; Tổ chức triển khai có hiệu quả DVCTT mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính của Sở KHCN theo Kế hoạch đã đề ra.

                                                                                                Lưu Bá Mạc

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn