Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê

Thứ Hai, 20/11/2017 - 05:41

   Ngày 7/11/2016, tại Hội trường nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê do Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch đầu tư tổ chức.

   Tham dự hội nghị, có đại diện Tổng cục Thống kê và 105 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố. Phát biểu khai mạc Hội nghị có ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

                                 

  Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị

   Đại diện Tổng cục thống kê tham dự gồm có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê; ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng vụ Phương pháp chế độ Thống kê; ông Dương Mạnh Hùng, Phó vụ trưởng phụ trách Hệ thống Tài khoản quốc gia; ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê  Tổng hợp.

   Các đại biểu Tổng cục Thống kê đã trình bày, trao đổi và giới thiệu về Một số điểm của Luật Thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; Phương pháp tính chỉ tiêu tài khoản quốc gia và quy trình biên soạn GRDP theo quy trình mới; Phương pháp tính chỉ tiêu thống kê tổng hợp. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến nội dung trên.

 

Lưu Bá Mạc

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn