Thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 3 năm 2017

Thứ Tư, 15/11/2017 - 09:27

   Thực hiện Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 3 năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 3 năm 2017như sau:  

   1- Đề tài: ng dụng màng sinh học chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt của tỉnh Lạng Sơn.

          * Mục tiêu:

   - Nghiên cứu phối chế dung dịch tạo màng sinh học Chitosan-nano phù hợp với quả Quýt của Lạng Sơn;

   - Nghiên cứu quy trình bảo quản quả quýt bằng màng sinh học Chitosan-nano bạc để kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch trên 30 ngày, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần nâng cao hiệu kinh tế.

          * Yêu cầu sản phẩm:

   - Quy trình phối chế dung dịch tạo màng sinh học chitosan-nano bạc phù hợp với quả quýt của tỉnh Lạng Sơn;

   - Quy trình sử dụng bảo quản quả  Quýt bằng màng sinh học Chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản;

   - Mô hình bảo quản quýt bằng màng sinh học chitosan-nano bạc (5 tấn Quýt);

          -  Báo cáo kết quả đề tài.

          * Thời gian thực hiện: 24 tháng

          * Kinh phí dự kiến: 800.000.000đ

   2- Đề tài: Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

          * Mục tiêu:

   - Giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở cho các xã biên giới có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn;

   - Nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa bàn các xã biên giới.

          * Yêu cầu sản phẩm:

   - Đánh giá đúng thực trạng giáo dục trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Đề xuất được các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại các xã biên giới.

   - Các chỉ số về giáo dục:

   + Tăng số người độ tuổi 15-18 có bằng trung học cơ sở 95-98%;

   + Nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10 THPT;

   + Nâng tỷ lệ người độ tuổi 15-18 tham gia giáo dục THPT, giáo dục nghề nghiệp;

   + Giảm tỷ lệ bỏ học, lưu ban ở cấp trung học cơ sở tại các xã biên giới xuống dưới 0,1%;

   + Huy động tối đa người khuyết tật trong độ tuổi được hòa nhập;

   + Phát triển các phong trào thi đua trong ngành; tăng các hoạt động góp phần phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở;

   + Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng gắn với thực tiễn, tăng thực hành.

          - Báo cáo tổng kết đề tài.

          * Thời gian thực hiện: 24 tháng

          * Kinh phí dự kiến: 450.000.000đ

   3- Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          * Mục tiêu:

   Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          * Yêu cầu sản phẩm:

   - Danh lục cây thuốc Lạng Sơn (Danh lục cây thuốc tỉnh Lạng Sơn; danh lục loài cây thuốc cần bảo vệ; các loài cây thuốc có tiềm năng);

   - Mẫu tiêu bản khô cây thuốc;

   - Xây dựng bản đồ phân bố một số loài cần bảo vệ và loài tiềm năng;

   - Bộ đĩa CD atlas ảnh và cơ sở dữ liệu cây thuốc;

   - Atlas bộ ảnh cây thuốc tỉnh Lạng Sơn;

   - Báo cáo chuyên đề tổng hợp tài nguyên dược liệu (cây thuốc) tỉnh Lạng Sơn;

   - Báo cáo chuyên đề các loài cây thuốc đang được khai thác, trồng trọt, nhu cầu sử dụng dược liệu;

   - Báo cáo chuyên đề: Một số giải pháp khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn gen của tỉnh Lạng Sơn;

   - Báo cáo chuyên đề về phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lạng Sơn;

   - Báo cáo kết quả đề tài.

          * Thời gian thực hiện: 24 tháng

          * Kinh phí dự kiến: 1.300.000.000đ

   4- Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn.

          * Mục tiêu:

   - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cây mô tế bào và phương pháp tách chồi;

   - Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn.

          * Yêu cầu sản phẩm:

   - Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cây mô tế bào;

   - Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp tách chồi;

   - Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, thu hái Sa nhân tím phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn;

   - Vườn ươm cây giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào đạt tiêu chuẩn xuất vườn;

   - Mô hình trồng Sa nhân tím thâm canh từ cây con nhân giống bằng chồi và nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô;

   - Báo cáo tổng kết đề tài.

          * Thời gian thực hiện: 36 tháng

          * Kinh phí dự kiến: 1.200.000.000đ

   5- Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

          * Mục tiêu:

   - Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt nâng cao chất lượng quýt vàng Bắc Sơn;

   - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng quả quýt Bắc Sơn;

   - Xây dựng mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn.

          * Yêu cầu sản phẩm:

   - Báo cáo chuyên đề về kỹ thuật xử lý giảm số hạt/quả quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt Bắc Sơn;

   - Báo cáo chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật: Xác định công thức bón phân, sử dụng phân vi lượng, chất điều tiết sinh trưởng, sử dụng polime siêu thấm và biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính nhằm nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn;

   - Quy trình kỹ thuật xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt Bắc Sơn (Quy trình đề xuất);

   - Quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng quýt Bắc Sơn (Quy trình đề xuất);

   - Mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt, quy mô 03 ha nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn tăng từ 10% trở lên;

   - Báo cáo tổng kết đề tài.

          * Thời gian thực hiện: 36 tháng

          * Kinh phí dự kiến: 1.500.000.000đ

   6- Đề tài: Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

          * Mục tiêu:

   - Tuyển chọn các cây ưu tú làm nguồn vật liệu cho nhân giống Trám đen tại huyện Hữu Lũng;

   - Xây dựng mô hình vườn ươm, mô hình trồng mới và mô hình thâm canh trám đen tại huyện Hữu Lũng.

          * Yêu cầu sản phẩm:

   - Quy trình kỹ thuật nhân giống Trám đen bằng phương pháp ghép tại Hữu Lũng (Quy trình đề xuất);

   - Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái Trám đen tại Hữu Lũng (Quy trình đề xuất);

   - Tuyển chọn được 15 - 20 cây ưu tú;

   - Nhân giống được 2.500 cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn;

   - Mô hình trồng mới giống Trám đen ghép;

   - Mô hình thâm canh Trám đen tại Hữu Lũng;

   - Báo cáo tổng kết đề tài.

          * Thời gian thực hiện: 36 tháng

          * Kinh phí dự kiến: 1.200.000.000đ

 

   II- Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, dự án gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

2. Thuyết minh đề tài, dự án;

3. Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

4. Lý lịch của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án;

5. Giấy xác nhận của tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có). 

   * Các biểu mẫu hồ sơ tải tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/khcn/

   III- Quy định nộp hồ sơ:

   1. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 07 bản sao

   2. Thời gian nhận hồ sơ:  Đến hết ngày 08/12/2017

   3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

   Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

   Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học

   Điện thoại: 0205 3874 205 - 0205 3718 595./.

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn