Hội thảo công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở quốc gia cho ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

Thứ Sáu, 03/11/2017 - 03:43

   Ngày 26/10/2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia đã tổ chức Hội thảo về công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở quốc gia cho ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân với các nội dung: Báo cáo đánh giá về công tác chuẩn bị Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Giới thiệu về hệ thống ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của Việt Nam, các văn bản pháp luật có liên quan; Giới thiệu Quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia; Các bài học kinh nghiệm ứng phó sự cố rút ra từ các sự cố xảy ra trong nước; Thảo luận về công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở quốc gia cho ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của các Bộ, Ngành.

                                         

                                                                    Toàn cảnh Hội thảo

   Tham gia Hội thảo có đại diện của các Bộ ngành liên quan: Bộ Y Tế; Bộ Ngoại giao; Bộ Công An; Cục Quân Y …. và đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ của một số tỉnh: Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế.

   Tại hội thảo, một lần nữa nhấn mạnh công tác xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ quốc gia, tăng cường năng lực ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, xu hướng đẩy mạnh chương trình điện hạt nhân và đa dạng hóa nguồn năng lượng để đáp ứng mục tiêu phát triển hài hoà kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường hiện nay đang được một số quốc gia trên thế giới quan tâm. Do vậy, công tác đảm bảo kịp thời phát hiện diễn biến bất thường về bức xạ trên lãnh thổ Việt Nam và hỗ trợ chủ động ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; cung cấp cơ sở dữ liệu về phóng xạ môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân là một nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết.

   Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và có kế hoạch ứng phó hiệu quả các sự cố bức xạ và hạt nhân trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia hiện có do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, bao gồm: 04 Trạm Vùng và 16 Trạm địa phương nhằm Quan trắc và Cảnh báo môi trường phóng xạ Quốc gia (sau đây gọi tắt là Trạm QTCBMT). Trạm QTCBMT Lạng Sơn là một trong số đó. Việc xây dựng, hoàn thiện, vận hành và tăng cường năng lực hoạt động của Trạm QTCBMT luôn phải đi trước một bước để có thể cảnh báo, phát hiện và có biện pháp phòng ngừa kịp thời những dị thường phóng xạ, nhất là sự cố phóng xạ xuyên biên giới.

                                          

                     Ông Đặng Thanh Lương, Nguyên Phó Cục trưởng - Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân

                                                              trình bày tham luận tại Hội thảo

   Sau hội nghị, Cục trưởng cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân Nguyễn Tuấn Khải đã tổng kết và thống nhất một số nội dung: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân bao gồm: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhân lực và trang thiết bị; Nâng cao vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ ngành liên quan; Xây dựng văn bản hợp tác với các nước láng giềng về an toàn bức xạ hạt nhân, đặc biệt đối với Trung Quốc; Nâng cao năng lực Quan trắc phóng xạ tại địa phương; Xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Tìm nguồn kinh phí để vận hành và phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân./.

 

Lưu Bá Mạc

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn