Áp dụng bảng phân loại Ni - xơ 11 trong đăng ký nhãn hiệu

Thứ Năm, 02/11/2017 - 10:42

   Theo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, kể từ ngày 01/10/2017, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ (Nice) phiên bản 11-2017. Bản tiếng Việt sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố.

   Đến nay, bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 đã được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 353B ngày 25/8/2017 và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.noip.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn).

   Người nộp đơn cần phảm thực hiện phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017, do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành. Các trường hợp sai xót, sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.

 

Minh Hà

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn