Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gai đoạn 2017 - 2020

Thứ Năm, 02/11/2017 - 05:07
Đính kèmDung lượng
709.signed.pdf344.96 KB
04 HD-BDVTU.pdf364.18 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn