Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020

Thứ Năm, 02/11/2017 - 04:59
Đính kèmDung lượng
73.signed.pdf342.8 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn