Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ Năm, 02/11/2017 - 04:53
Đính kèmDung lượng
72.signed.pdf352.97 KB
Huong dan Mau ke khai.doc111 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn