Danh sách các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2017

Thứ Hai, 16/10/2017 - 12:21

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn