Hội nghị công tác sáng kiến năm 2017

Thứ Tư, 30/08/2017 - 02:53

   Ngày 28/8/2017, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công tác sáng kiến năm 2017. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Liên Đoàn lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các đồng chí cán bộ làm công tác sáng kiến của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố. Các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN...

                                            

                             Đ/c Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc hội nghị

   Theo báo cáo từ tháng 11/2015, công tác tham mưu, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh được chuyển giao từ Sở Nội vụ về Sở KH&CN. Trong quá trình thực hiện, công tác sáng kiến có những thuận lợi, khó khăn nhất định. Về thuận lợi, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác sáng kiến; hồ sơ, bản mô tả sáng kiến được xây dựng theo hướng dẫn và đúng mẫu quy định; thực hiện kịp thời việc đặc cách sáng kiến. Về khó khăn, việc đặc cách công nhận sáng kiến chỉ tập trung ở các đề tài, dự án KH&CN đã được nghiệm thu; các sáng kiến chưa thể hiện được tính mới, sáng tạo, chưa xác định được hiệu quả mang lại cho cơ quan, đơn vị và xã hội; cán bộ tham mưu công tác sáng kiến cấp cơ sở ít được bồi dưỡng, tập huấn và còn thiếu kinh nghiệm trong thẩm định sáng kiến; hội đồng sáng kiến cấp cơ sở khó khăn trong đánh giá, chấm điểm sáng kiến; tình trạng sao chép sáng kiến vẫn còn xảy ra và khó kiểm soát...  Từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 1.674 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 22 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh.

                                            

                                                                Các đại biểu dự hội nghị

   Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác sáng kiến và đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác sáng kiến trong thời gian tới. Các ý kiến đề xuất tập trung vào việc Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh, đổi mới xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn chấm điểm sáng kiến; cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ về xét công nhận sáng kiến; các thành viên hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong thẩm định, xác minh, đánh giá các sáng kiến, tham mưu xét công nhận sáng kiến đúng quy trình và thủ tục, trình tự và thời gian quy định; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ tác giả đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và triển khai, áp dụng sáng kiến vào thực tiễn.

 

Hưng Đức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn