Nghiệm thu Dự án "Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Văn Lãng" cho sản phẩm quả Hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn"

Thứ Năm, 17/08/2017 - 04:02

   Ngày 31/7/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Văn Lãng” cho sản phẩm quả Hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”.

                                         

                                          Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án

   Dự án do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Lãng thực hiện từ tháng 6/2015, sau 18 tháng thực hiện đã đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể: Nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng đã được Cục Sở Hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Hệ thống văn bản, công cụ phục vụ quản lý và khác thác nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng đã được xây dựng và từng bước được vận hành, góp phần duy trì, nâng cao danh tiếng, uy tín và giá trị hàng hoá của sản phẩm; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người sản xuất và người tiêu dùng; trong thời gian thực hiện Dự án, đơn vị chủ trì đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các hoạt động giới thiệu, quảng bá, khai thác nhãn hiệu tập thể Hồng Vành khuyên Văn Lãng.

   Với những kết quả đã đạt được Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhất trí nghiệm thu./.

 

                                                                             Ngọc Hưng- Vi Hoa

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn