Thông báo tham gia Chương trình "Quốc hội - Doanh nghiệp với Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Chủ Nhật, 06/08/2017 - 21:34

   Được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp cùng Uỷ ban kinh tế Quốc hội tổ chức sự kiện "Quốc hội - Doanh nghiệp với Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa" vào ngày 09/8/2017 tại Hà Nội với các nội dung như sau:

   1. Hội thảo với chủ đề "Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Tư duy và hành động".

   2. Tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chương trình là dịp để cộng đồng Doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội khi Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành. Đồng thời cùng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh và sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và khẳng định những đóng góp tích cực của đơn vị cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sự kiện nêu trên đề nghị liên hệ đăng ký tham gia với Ban tổ chức theo địa chỉ:

   Văn phòng thường trực Ban tổ chức sự kiện

   "Quốc hội - Doanh nghiệp với Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa"

   Địa chỉ: 12/12 Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

   Điện thoại: 0987543456 - 0439994896

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn