Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án đợt 1 năm 2017

Thứ Ba, 28/03/2017 - 21:33

   Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2017 như sau:

   I. Đề tài, dự án tuyển chọn:

   1- Đề tài: Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu Du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục tiêu: Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển được một số giống đào mới có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn, đồng thời tạo ra cảnh quan sinh thái hấp dẫn phục vụ phát triển du lịch.

   * Yêu cầu sản phẩm:

   - Tuyển chọn bổ sung được 5 cây đầu dòng làm nguồn vật liệu cho nhân giống đào Mẫu Sơn;

   - Hoàn thiện quy trình trồng giống đào Mẫu Sơn phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Lạng Sơn;

   - Xây dựng 01 mô hình trồng mới giống đào Mẫu Sơn và 01 mô hình trồng một số giống đào nhập nội tại khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

   - Chuyển giao quy trình trồng các giống đào ăn quả mới cho người dân tại địa phương;

   - Báo cáo tổng kết đề tài.

   * Thời gian thực hiện: 36 tháng

   * Kinh phí dự kiến: 1.200.000.000đ

   2- Dự án: Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục tiêu: Phát triển một số giống cam, bưởi phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương và xây dựng mô hình trồng một số giống cam, bưởi; Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất cây cam, bưởi theo hướng hàng hóa nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   * Yêu cầu sản phẩm:

   - Báo cáo thực trạng sản xuất cây có múi (cam, bưởi) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

   - Lựa chọn được 1 - 2 giống cam; 1 - 2 giống bưởi chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn;

   - Quy trình đề xuất kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây cam, bưởi;

   - Mô hình thâm canh cam,  bưởi;

   - Đề xuất được giải pháp phát triển vùng sản xuất cây có múi (cam, bưởi) chất lượng cao cho vùng nghiên cứu;

   - Báo cáo tổng kết dự án

   * Thời gian thực hiện: 36 tháng

   * Kinh phí dự kiến: 900.000.000đ

   3- Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục tiêu: Nghiên cứu, triển khai được biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ thu hoạch na để nâng cao hiệu quả sản xuất na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

   * Yêu cầu sản phẩm:

   - Quy trình đề xuất kỹ thuật canh tác rải vụ na phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương;

   - Mô hình canh tác rải vụ na có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế phù hợp với sản xuất tại Chi Lăng;

   - Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho người dân trồng na tại địa phương;

   - Báo cáo tổng kết đề tài.

   * Thời gian thực hiện: 36 tháng

   * Kinh phí dự kiến: 800.000.000đ

   4- Đề tài: Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục tiêu: Xây dựng một số chủ đề dạy học ngữ văn theo dạng mở, gắn với hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thực hành tại địa phương, nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

   * Yêu cầu sản phẩm:

   - Xây dựng được bộ tài liệu về các chủ đề ngữ văn địa phương phục vụ dạy học cấp THCS tại tỉnh Lạng Sơn cần đảm bảo tính chính xác và tính liên môn, dễ ứng dụng trong các trường học, phù hợp với chương trình của cấp học;

   - Cần có sự phối hợp của các ngành chuyên môn;

   - Các video clip phục vụ dạy và học;

   - Đánh giá hiệu quả của  việc dạy thử nghiệm ngữ văn địa phương THCS;

   - Bộ tài liệu được kết nối lên Website của ngành giáo dục tỉnh;

   - Báo cáo tổng kết đề tài.

   * Thời gian thực hiện: 18 tháng

   * Kinh phí dự kiến: 400.000.000đ

   5- Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho sản phẩm Quế của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục tiêu:

   - Xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho cây Quế.

   - Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho cây Quế.

   - Nâng cao giá trị kinh tế, nhằm đảm bảo tính ổn định đầu ra cho sản phẩm Quế mang nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" trồng tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

   * Yêu cầu sản phẩm:

   - Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Quế trên địa bàn huyện Tràng Định; Nghiên cứu về chất lượng Quế của huyện Tràng Định;

   - Bản đồ khoanh vùng trồng Quế;

   - Thiết kế mẫu logo, tem nhãn, bao gói mang nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" Cho sản phẩm Quế;

   - Văn bằng cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho sản phẩm Quế;

   - Quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể "Tràng Định" cho sản phẩm Quế;

   - Quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây Quế mang nhãn hiệu tập thể "Tràng Định";

   - Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá giới thiệu sản phẩm nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Quế;

   - Báo cáo tổng kết dự án.

   * Thời gian thực hiện: 24 tháng

   * Kinh phí dự kiến: 500.000.000đ

   6- Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung và bê tông sử dụng tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Na Dương.

   * Mục tiêu:

   - Nghiên cứu Quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung và bê tông sử dụng tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Na Dương.

   - Tỷ lệ sử dụng tro xỉ trong sản phẩm khoảng 70% .

   - Giá thành sản phẩm không cao hơn sản phẩm gạch thông thường.

   - Chất lượng gạch, bê tông đạt theo quy định của Bộ Xây dựng.

   * Yêu cầu sản phẩm:

   - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cơ sở sản xuất gạch không nung và bê tông sử dụng tro xỉ nhiệt điện Na Dương quy mô công nghiệp;

   - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm gạch không nung và gạch bê tông sử dụng tro xỉ nhiệt điện Na Dương quy mô công nghiệp;

   - Sản phẩm phải được áp dụng có hiệu quả về kinh tế khi đưa vào sản xuất đại trà và sử dụng trên địa phương đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành;

   - Sản phẩm gạch không nung và bê tông đạt theo quy định của Bộ Xây dựng;

   - Báo cáo tổng kết đề tài

   * Kinh phí dự kiến: 1.500.000.000đ

   * Thời gian thực hiện: 24 tháng

   II. Hồ sơ đăng ký gồm:

   1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

   2. Thuyết minh nhiệm vụ;

   3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

   4. Lý lịch của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;

   5. Giấy xác nhận của tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

   III. Hồ sơ:

   1. Túi hồ sơ nộp gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao

   2. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/4/2017 theo giờ hành chính hoặc dấu bưu điện.

   3. Nơi nhận hồ sơ:

   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

   Địa chỉ: 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

   Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học

   Điện Thoại: 025 3874 205 - 025 3718 595.

Đính kèmDung lượng
B1-1-ĐON.doc43 KB
B1-2a-TMĐTCN.doc545 KB
B1-3-LLTC.doc48.5 KB
B1-4-LLCN.doc89 KB
B1-5-PHNC.doc33.5 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn