Thông báo phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2017

Thứ Tư, 15/03/2017 - 23:49

   Ban tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2017 như sau:

   1. Mục đích, ý nghĩa:

   Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV (năm 2017) (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   2. Đối tượng dự thi:

   - Cá nhân đứng tên tham gia Hội thi

   Mọi cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

   - Tổ chức đứng tên tham gia Hội thi

   Mọi tổ chức được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

   Mỗi tổ chức, cá nhân có thể đứng tên một hoặc nhiều giải pháp dự thi. Đối với các giải thưởng thuộc về tổ chức dự thi, các tác giả của giải pháp được hưởng quyền lợi do tổ chức quy định.

   3. Lĩnh vực dự thi

   Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực sau đây:

   - Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

   - Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

   - Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

   - Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

   - Y dược;

   - Giáo dục và đào tạo.

   4. Giải thưởng   

   1. Giải thưởng gồm có:

   - 01 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng;

   - 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng;

   - 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng;

   - Một số giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

   Tùy theo số lượng, chất lượng các giải pháp dự thi, Ban Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn quyết định số lượng giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích theo quy định.

   2. Các tác giả đạt Giải được Ban Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen; đạt kết quả cao Ban Tổ chức sẽ xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

   3. Ban Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn cũng xét tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc công tác tuyên truyền, tổ chức Hội thi. Các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc sẽ được Ban Tổ chức đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

   5. Thời gian dự thi:

   - Thời gian nộp bài dự thi chậm nhất đến hết ngày 15/7/2017 (theo giờ làm việc).

   Phiếu đăng ký và bài dự thi xin gửi về cơ quan thường trực Hội thi:

   SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

   Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

   Điện thoại: (025) 3871906                   Fax: (025) 3872075

   Thể lệ Hội thi, mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội thi trong file đính kèm thông báo này.

 

Đính kèmDung lượng
The le Hoi thi STKT tinh Lang Son lan thu 4 (2017).doc84 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn