Nghiệm thu dự án xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng Cái

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 05:17

   Ngày 21/12/2016, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng Cái tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn”.

 

                                           

                                                              Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

 

   Dự án “Xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng Cái tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” do phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia tiến hành triển khai từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2016. Dự án đặt mục tiêu xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn nái móng cái trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp con giống tại chỗ, nâng cao năng suất, chất lượng tạo ra sản phẩm hàng hóa, tăng giá trị chăn nuôi cho cơ cấu nông nghiệp, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập ổn định cho một bộ phận người dân địa phương, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự án được thực hiện với quy mô 40 con nuôi tại 20 hộ gia đình ở 2 xã Tô Hiệu, thị trấn Bình Gia. Các hộ dân tham gia dự án đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái theo các giai đoạn như nuôi lợn nái hậu bị, nái chửa, nái đẻ và nuôi con; giai đoạn chăm sóc lợn con theo mẹ, cách phòng, chống các bệnh thường gặp ở lợn mẹ, lợn con. Sau 2 năm triển khai, dự án đã đạt mục tiêu đề ra. Dự án đã cung cấp cho thị trường được 941 con lợn con giống với khối lượng trung bình là 15kg, thu nhập bình quân là 6.364.417đ/ lứa /nái.

   Việc triển khai dự án “Xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng Cái tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” có ý nghĩa thiết thực giúp người nông dân nắm vững kiến thức làm chủ được các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi lợn nái Móng Cái. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao năng suất, chất lượng của đàn lợn địa phương, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa./.

                                              

            Vi Hoa - Ngọc Hưng

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn