Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 28/12/2016 - 02:22

   Ngày nay cùng với sự phát triển của các hoạt động kinh doanh thương mại thì việc sử dụng cân thông dụng trong mua bán hàng hóa diễn ra rất phổ biến tại các chợ truyền thống, Trung tâm thương mại.

   Cân thông dụng (gồm cân đồng hồ lò xo, cân bàn và cân đĩa) là một trong các phương tiện đo phải được kiểm soát về đo lường, kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm định định kỳ hằng năm theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

 

                                          

                                  Cán bộ Trung tâm đang kiểm định cân tại Chợ thị trấn Hữu Lũng

 

   Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương và hạn chế gian lận trong việc sử dụng cân thông dụng cân đo hàng hóa tại các chợ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, hàng năm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Chi cục) đã tiến hành việc kiểm định cân cho các hộ kinh doanh tại các chợ lớn trên địa bàn tỉnh.

 

                                          

                         Cán bộ Trung tâm đang tiến hành kiểm định cân tại Chợ thị trấn Lộc Bình

 

   Qua hoạt động kiểm định cho thấy, đối với những chợ được kiểm định lần đầu thì hầu hết các hộ kinh doanh đều mang cân đi kiểm định. Tuy nhiên sang những năm tiếp theo thì số lượng hộ kinh doanh mang cân ra kiểm định rất ít, chỉ có một số những hộ có cân bị hỏng không dùng được thì mới mang ra kiểm định, còn lại cân vẫn hoạt động bình thường thì không mang đi kiểm định. Nguyên nhân của vấn đề trên là do các hộ kinh doanh chưa nhận thức được quy định của pháp luật về đo lường đối với việc sử dụng cân thông dụng trong kinh doanh, tâm lý còn e ngại trong việc mang cân đi kiểm định vì sở ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

   Bên cạnh đó, theo phản ánh của một số người dân và cán bộ Ban quản lý chợ thì đa số những hộ kinh doanh cố định tại chợ không có hành vi gian lận về đo lường trong kinh doanh, tuy nhiên đối với các tiểu thương có địa điểm kinh doanh không cố định mà di chuyển địa điểm theo ngày chợ phiên của các huyện, xã thì thường có các hành vi gian lận về đo lường trong việc sử dụng cân thông dụng để cân đo hàng hóa, gây bức xúc trong dư luận.

   Qua đó, để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, cũng như công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với cân thông dụng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cần phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền (như thông báo trên loa tại các chợ, phát tờ rơi trực tiếp tới các hộ kinh doanh,...), nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về đo lường trong việc sử dụng cân thông dụng trong hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa. Tiếp đó cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý, xử phạt đối với các hộ kinh doanh có cân chưa được kiểm định theo quy định. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về đo lường cho người tiêu dùng như khi mua hàng thì cần xem cân của người bán có được dán tem kiểm định còn thời hạn hay không, hay khi có nghi ngờ về định lượng thì mang hàng ra điểm đặt cân đối chứng tại các chợ để cân lại,… Từ đó hạn chế các hành vi giận lận về đo lường trong việc sử dụng cân thông dụng để cân đo hàng hóa, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

 

Minh Tuấn

Trung tâm TĐC

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn