Xây dựng quy trình phòng trừ sâu bệnh hại na

Thứ Tư, 28/12/2016 - 01:59

   Nhằm xây dựng quy trình phòng trừ sâu bệnh hại quả na Chi Lăng, từ năm 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp cùng Viện Bảo vệ Thực vật đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu bệnh hại quả na theo hướng bền vững tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”.

 

                                         

                                                                    Kiểm tra tiến độ đề tài

 

   Đề tài đặt mục tiêu nhằm xác định thành phần, mức độ phổ biến của sâu bệnh hại chính trên quả na và đề xuất các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại quả na theo hướng bền vững tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, trong thời gian 24 tháng, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu đặc điểm và có các báo cáo chuyên đề về sâu bệnh hại quả na. Đồng thời, xây dựng quy trình phòng trừ một số sâu bệnh hại chính cho quả na và xây dựng mô hình phòng trừ sâu bệnh hại quả na tại huyện Chi Lăng đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, sau gần 18 tháng triển khai, mô hình phòng trừ sâu bệnh hại quả na đã cơ bản được xây dựng, đáp ứng đúng tiến độ đề tài đã đề ra.

 

                                           

                                                                   Bẫy bả ruồi hại Na

 

   Hiện nay, diện tích trồng na của toàn huyện Chi Lăng là trên 1.200 ha. Sản lượng hàng năm đạt trên 10 nghìn tấn/năm. Nghiên cứu thành công của đề tài sẽ có ý nghĩa thiết thực phát huy hơn nữa tiềm năng và giá trị to lớn của loại sản phẩm đặc sản này cho địa phương./.

 

                                                                                                Vy Hoa

                                                                                                Đài PTTHSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn