Đề nghị báo cáo hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế năm 2016

Thứ Năm, 22/12/2016 - 04:10

   Thực hiện Công văn số 1561/ATBXHN-TTĐT ngày 30/11/2016 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình đảm bảo an toàn bức xạ trong năm 2016 bao gồm những nội dung sau:

  1. Danh mục các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đang quản lý
  2. Tình trạng Giấy phép của thiết bị đang sử dụng
  3. Tình trạng kiểm định chất lượng thiết bị theo quy định
  4. Công tác đào tạo nhân viên bức xạ và cán bộ quản lý an toàn bức xạ
  5. Quản lý chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ
  6. Ứng phó sự cố bức xạ tại cơ sở
  7. Đánh giá chung về công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị)

   (Biểu mẫu báo cáo chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn: www.langson.gov.vn/khcn/)

   Báo cáo của Quý đơn vị đề nghị gửi bản giấy về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 27/12/2016 đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ Email: minhhuanqlcnls@gmail.com

   Thông tin chi tiết xin liên hệ:

   Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN

   Địa chỉ: Số 438 Bà Triệu, Đông Kinh, TP. phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

   Điện thoại: 025.3871907;          Fax: 025.3872075

 

Đính kèmDung lượng
DANH SÁCH.doc53.5 KB
MẪU SỐ 1.doc95.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn