Kế hoạch tổ chức triển khai truyên truyền pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp năm 2016

Thứ Năm, 17/11/2016 - 03:22
Đính kèmDung lượng
KH48.KH-SKHCN.pdf570.77 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn