Hướng dẫn Xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 14/11/2016 - 22:41
Đính kèmDung lượng
670 Hướng dẫn.doc191.5 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn