Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016

Thứ Sáu, 12/08/2016 - 04:19

   Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam hằng năm được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện ở Việt Nam nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học.

   Năm 2016, Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

   1. Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông;

   2. Cơ khí và tự động hoá;

   3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

   4. Công nghệ vật liệu;

   5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

   6. Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

   Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý đơn vị phối hợp chỉ đạo, tổ chức phổ biến Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016 cho các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học biết và tham gia.

   (Thể lệ Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ - http://www.langson.gov.vn/khcn/).

   Các công trình tham dự Giải thưởng gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng trước ngày 15/10/2016 theo địa chỉ:

   Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

   53, Nguyễn Du, Hà Nội

   ĐT: 04.38.226419 – 39.434627; Fax: 04.39.434627

   Website: www.vifotec.vn  - Email: info@vifotec.vn

   Sự tham gia của quý đơn vị sẽ góp phần làm cho Giải thưởng thêm phong phú và đa dạng, khuyến khích các tài năng sáng tạo trong nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./.

Đính kèmDung lượng
The le Giai thuong Sang tao KHCN Viet Nam 2016.pdf400.31 KBSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn