Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Thứ Hai, 16/05/2016 - 02:12

   Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2017 như sau:  

I- Yêu cầu

   Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần bám sát mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Các mục tiêu về khoa học và công nghệ của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

   Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất cần đảm bảo:

   - Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

   - Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ cấp tỉnh như sau: Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh; Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

   - Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra và được lãnh đạo Sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị trong tỉnh cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

II- Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ.

1. Lĩnh vực khoa học nông lâm nghiệp.  

   - Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng  sản xuất hàng hóa và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

   - Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chế biến, bảo quản nông, lâm sản đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh (như: Hồi, Thạch đen, thuốc lá, Thông, Na, Quýt Bắc Sơn, Hồng Bảo Lâm,....); Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao.

   - Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn, miền núi; Nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

2. Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ:

   - Nghiên cứu cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng cường xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch và đổi mới thiết bị công nghệ, trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh; Tập trung vào một số ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm là thế mạnh của tỉnh tạo môi trường bình đẳng để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

   - Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích  sử dụng vật liệu mới (cát nghiền, đá, các vật liệu khác...) để thay thế vật liệu tự nhiên truyền thống trong công tác xây dựng cơ bản, giao thông và bảo vệ môi trường; Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong việc giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường...

3. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

   - Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy lợi thế, giảm thiểu những bất lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với định hướng của tỉnh giai đoạn hiện nay.

   - Nghiên cứu đề xuất giải pháp  phòng, chóng các tệ nạn xã hội, tội phạm, chống hàng giải, hàng nhái, hàng kém chất lượng,...nhằm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   - Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn lực xã hội chất lượng cao trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

   - Nghiên cứu, phát triển du lịch theo hướng bền vững và toàn diện. Với các định hướng chính là khôi phục, bảo tồn, tôn tạo, nâng cao các di tích văn hóa - lịch sử, các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch; Cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình phát triển của ngành du lịch trong tiến trình hội nhập quốc tế.

   - Nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến trong hệ thống trường học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

   - Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

4. Lĩnh vực KH&CN phục vụ Y dược:

   Ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị bệnh tại Lạng Sơn; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển các cây thuốc, loại thuốc từ thảo dược.

   * Lưu ý: Ngoài các vấn đề được nêu trên, các tổ chức, cá nhân có thể đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khác mà tổ chức, cá nhân nhận thấy rất cần thiết và cấp bách cho Tỉnh.

III. Thời gian nhận phiếu đề xuất:

   - Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/8/2016

   - Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn.

 Điện thoại: Phòng Quản lý Khoa học (025)3874205; (025)3718595; Fax: (025)3872075; Email: dthuhanh@gmail.com

Đính kèmDung lượng
De xuat dat hang nhiem vu.doc22.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn