Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm 2016

Thứ Ba, 19/04/2016 - 02:47

   Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2016 như sau:

   I. Danh mục đề tài, dự án tuyển chọn:

  1- Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris tại tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục Tiêu: Tiếp nhận công nghệ được chuyển giao, ứng dụng xây dựng mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris tại tỉnh Lạng Sơn đạt sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả kinh tế.

    * Yêu cầu Sản phẩm:

   + Mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris tại tỉnh Lạng Sơn đạt sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả kinh tế.

   + Quy trình đề xuất công nghệ nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris phù hợp với tỉnh Lạng Sơn.

   + Báo cáo tổng kết đề tài.

    * Thời gian thực hiện: 24 tháng.

    * Kinh phí dự kiến: 700.000.000đ

   2- Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục Tiêu: Nghiên cứu xác định được tên khoa học, đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh gây hai của bệnh rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi, đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn.

    * Yêu cầu Sản phẩm:

    + Quy trình đề xuất phòng chống bệnh rụng lá, sâu đục ngọn hại hồi theo hướng IPM.

   + Xây dựng được mô hình trình diễn áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi đạt hiệu quả.

   + Tài liệu tờ rơi kỹ thuật phòng trừ bệnh rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi.

   + Báo cáo tổng kết đề tài.

   * Thời gian thực hiện: 36 tháng.

   * Kinh phí dự kiến: 800.000.000đ

   3- Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục Tiêu: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn theo hướng sản xuất quy mô tập trung thành sản phẩm hàng hóa, cung cấp con giống và gà thịt có chất lượng cao cho thị trường góp phần phát triển kinh tế cho địa phương tại tỉnh Lạng Sơn.

   * Yêu cầu Sản phẩm:

   + Quy trình đề xuất về kỹ thuật chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn.

   + Mô hình nhân giống gà 6 ngón Mẫu Sơn, đạt tiêu chuẩn giống.

   + Mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại các hộ nông dân ở Lạng Sơn.

   + Báo cáo tổng kết dự án.

    * Thời gian thực hiện: 36 tháng.

    * Kinh phí dự kiến: 500.000.000đ

   4- Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh.

   * Mục Tiêu: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi đồng thời làm giảm ô nhiễm môi trường.

   * Yêu cầu Sản phẩm:

   + Bản thiết kế hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn nái.

   + Hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn được lắp đặt và vận hành hiệu quả tại HTX Hợp Thịnh.

   + Quy trình vận hành, sử dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn dễ áp dụng.

   + Báo cáo tổng kết đề tài.

   * Thời gian thực hiện: 24 tháng.

   * Kinh phí dự kiến: 600.000.000đ

   5- Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm nhiệt để thiết kế, chế tạo máy sấy Hồi tại Lạng Sơn.

   * Mục Tiêu: Chế tạo thành công máy sấy Hồi sử dụng bơm nhiệt nhằm tiết kiệm năng lượng và giá trị sản phẩm hoa Hồi Lạng Sơn.

   * Yêu cầu Sản phẩm:

   + Hệ thống máy sấy Hồi đạt năng suất 200kg/ mẻ tiết kiệm năng lượng, gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm hoa Hồi Lạng Sơn.

   + Tài liệu, bản vẽ thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống sấy.

   + Quy trình sấy hồi đạt hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

   + Các báo cáo chuyên đề, tổng kết.

   * Thời gian thực hiện: 12 tháng.

   * Kinh phí dự kiến: 500.000.000đ

   6- Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   * Mục Tiêu: Đánh giá thực trạng chất lượng dạy học Tiếng Anh ở THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh trường THCS phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn.

    * Yêu cầu Sản phẩm:

    + Mô hình thử nghiệm giải pháp đạt hiệu quả.

   + Một số chuyên đề thực nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

   + Báo cáo tổng kết đề tài: Đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

    * Thời gian thực hiện: 18 tháng.

   * Kinh phí dự kiến: 300.000.000đ

   7- Đề tài: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp cận và áp dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước.

   * Mục Tiêu: Đánh giá thực trạng hoạt động và tình hình áp dụng cơ chế chính sách đã ban hành vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp cận và áp dụng có hiệu quả các cơ chế chinh sách ưu đãi của nhà nước.

  * Yêu cầu Sản phẩm: Báo cáo tổng kết: Đánh giá đúng thực trạng và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

   * Thời gian thực hiện: 12 tháng.

   * Kinh phí dự kiến: 250.000.000đ

   II. Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, dự án:

   1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

   2. Thuyết minh đề tài, dự án;

   3. Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

   4. Lý lịch của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án;

   5. Giấy xác nhận của tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có). 

   mẫu tải tại http://www.langson.gov.vn/khcn/

   III. Nhận hồ sơ:

   1. Túi hồ sơ nộp gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao

   2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/4/2016 đến hết ngày 20/5/2016 theo giờ hành chính hoặc dấu bưu điện.

   3. Nơi nhận hồ sơ trực tiếp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

   Địa chỉ: 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

   4. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học

   Điện Thoại: 025 3874 205 - 025 3718 595.  

Đính kèmDung lượng
B1-1-ĐON.doc43 KB
B1-2a-TMĐTCN.doc545 KB
B1-3-LLTC.doc48.5 KB
B1-4-LLCN.doc89 KB
B1-5-PHNC.doc33.5 KBSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn