DANH SÁCH HỒ SƠ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2015 TẠI SỞ KH&CN TÍNH ĐẾN NGÀY 23/10/2015

Chủ Nhật, 25/10/2015 - 20:58
Đính kèmDung lượng
Bieu tong hop danh sach thi sinh du tuyen.xls29.5 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn