DANH SÁCH HỒ SƠ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2015 TẠI SỞ KH&CN TÍNH ĐẾN NGÀY 21/10/2015

Thứ Ba, 20/10/2015 - 22:11
Đính kèmDung lượng
Bieu tong hop danh sach thi sinh du tuyen.xls24.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn