Chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Thứ Ba, 02/07/2013 - 04:26

      Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), chuyển giao công nghệ (CGCN) đối với những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động KH&CN, CGCN mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

      Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN là 1 năm và mức phạt tiền được áp dụng từ 500 nghìn đồng đến 100 triệu đồng. Trong đó mức phạt cao nhất từ 80 - 100 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với tổ chức có hành vi CGCN thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu các hình thức phạt bổ sung và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

      Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động KH&CN, CGCN thuộc về Thanh tra chuyên ngành về KH&CN và Chủ tịch UBND các cấp. Các lực lượng Công an, Hải quan, Thuế, Cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính về hoạt động KH&CN, CGCN trong phạm vi lĩnh vực mình quản lý.

      Kể từ ngày Nghị định số 64/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (15/8/2013) các Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động CGCN và các Khoản 3, 4 Điều 28 Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ hết hiệu lực. Riêng đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN xảy ra trước ngày 01/7/2013 bị phát hiện sau hoặc đang xem xét, giải quyết sẽ được áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.      

                                                                                                                                              BBT

 

Đính kèmDung lượng
Nghi dinh 64CP 2013.doc88.5 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn