Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng - Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Thứ Tư, 22/06/2011 - 04:41
   

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Lạng Sơn19
Hà nội 21
Đà Nẵng26
Hồ Chí Minh31
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn