Đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa Hoa Hồi Lạng Sơn

Thứ Hai, 27/08/2007 - 01:09

Đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa Hoa Hồi Lạng Sơn

Nhiều năm qua, cây Hồi được xác định là cây kinh tế mũi nhọn và chiến lược lâu dài của tỉnh Lạng Sơn. Với diện tích rừng Hồi có trên 32.000 ha, hình thành vùng sản xuất tập trung và trở thành nguồn hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Lạng Sơn, nhưng hoa Hồi xứ Lạng vẫn chưa có "thương hiệu" riêng. Trên thực tế, giá cả bấp bênh gây khó khăn cho người trồng Hồi vì không có thị trường tiêu thụ ổn định. Vì vậy, để tạo điều kiện cho mặt hàng lâm sản này tham gia hòa nhập thị trường trong nước và thị trường quốc tế cũng như giúp cho việc bảo hộ cả người sản xuất và người tiêu dùng, cần thiết phải xây dựng và đăng ký bảo hộ Tên gọi xuất xứ hàng hóa cho sản phẩm Hồi Lạng Sơn.

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc xây dựng và đăng ký bảo hộ tên gọi xuất xứ cho sản phẩm hoa Hồi của tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban quản lý dự án "Xác lập và đăng ký bảo hộ quyền đối với Chỉ dẫn Địa lý Lạng Sơn cho sản phẩm hoa Hồi".

Các nội dung đã thực hiện là:

- Tiến hành thu nhập tổng hợp, phân tích và chuẩn hóa các nguồn tài liệu hiện có, đó là các số liệu về khí hậu, tài nguyên đất, các tài liệu liên quan đến kĩ thuật trồng trọt, thu hoạch và chế biến Hồi; Các số liệu phân tích về chất lượng Hồi của các đề tài, dự án đã thực hiện trong những năm gần đây.

- Điều tra, thu nhập bổ sung các điều kiện có liên quan đến sản xuất Hồi, cụ thể là: phúc tra, bổ sung về tài nguyên đất; điều tra thu nhập và phân tích các yếu tố khí hậu chủ yếu có quan hệ đến sinh trưởng, phát triển của cây Hồi; điều tra sơ bộ các biện pháp canh tác kết hợp với thu nhập mẫu Hồi để phân tích chất lượng; phân tích lựa chọn yếu tố chất lượng Hồi với một số điều kiện đất đai, độ cao, khí hậu.

- Thu nhập, tổng hợp tài liệu trong và ngoài nước về cách thức, kinh nghiệm quản lý, chỉ dẫn địa lý, nghiên cứu để đưa ra các đề xuất phù hợp.

- Tập hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cán bộ am hiểu về sản xuất hoa Hồi tại địa phương.

- Phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn xây dựng và ban hành Quy trình kĩ thuật canh tác, chế biến và bảo quản Hồi Lạng Sơn nhằm đảm bảo thực hiện các khâu trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến Hồi thực hiện dựa trên kinh nghiệm truyền thống và cơ sở khoa học để sản phẩm Hồi Lạng Sơn có sản lượng và chất lượng tốt nhất.

Kết quả cụ thể:

- Kết quả nghiên cứu là một báo cáo khoa học đầy đủ về: đặc trưng về đất, khí hậu vùng trồng Hồi Lạng Sơn, đặc trưng về hình thái và chất lượng Hồi Lạng  Sơn; các yếu tố sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng đặc thù: quy mô phát triển cây Hồi Lạng Sơn và đã đưa ra kết luận: Hồi Lạng Sơn hội đủ các yếu tố đặc thù về chất lượng, về đặc điểm sinh thái…, để xác lập và đăng ký bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa Hồi Lạng Sơn.

- Bản đồ phát triển vùng Hồi đặc sản.

- Báo cáo thuyết minh tính đặc thù của Hồi Lạng Sơn trên cơ sở các số  liệu đã thu thập, phân tích.

- Quy trình kĩ thuật canh tác, chế biến và bảo quản Hồi để sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng.

- Các đề xuất về quy chế quản lý đối với xuất xứ Hồi Lạng Sơn…

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm Hồi Lạng Sơn cho sản phẩm hoa Hồi của tỉnh Lạng Sơn.

Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoa Hồi Lạng Sơn là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, tỉ mỉ. Để thực hiện công việc này Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đủ năng lực chuyên  môn và máy móc thiết bị thực hiện, việc phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm cũng như các yếu tố đặc trưng vềkhí hậu, thổ nhưỡng… và tìm ra mối tương quan giữa các yếu tố tự nhiên với tính đặc thù của sản phẩm hoa Hồi.

Ngoài ra trong quá trình tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Sở cũng đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Chương trình hợp tác đặc biệt Việt Nam -  Thụy Sĩ về sở hữu trí tuệ, cac chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ tư vấn, các Phòng, Ban chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ…

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là một công việc khó khăn, phức tạp nhưng việc quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý được bảo hộ còn phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Trên thực tế việc hoa Hồi Lạng  Sơn được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khẳng định danh tiếng và chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên để luôn giữ được danh tiếng của sản phẩm và phát huy được tối đa lợi thế của chỉ dẫn địa lý Hồi Lạng Sơn cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành liên quan, các huyện, các xã, nhân dân vùng trồng Hồi và những người sản xuất kinh doanh sản phẩm Hồi trong tỉnh cố gắng khắc phục khó khăn trong việc khai thác và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Hồi Lạng Sơn luôn duy trì được chất lượng vượt trội như đã đăng ký bảo hộ, từ đó tạo được sức hút trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm Hồi của tỉnh.

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn